Belianes construeix dos nous dipòsits d'aigua

Belianes (Urgell).-L'ajuntament de Belianes ha començat les obres de contrucció de dos nous dipòsits d'aigua per a poder emmagatzemar fins a tres milions de litres. Segons el tinent alcalde, Josep Ramon Morera, actualment només es disposa de dos dipòsits d'aigua amb una capacitat total d'un milió de litres i que s'abasteixen del Canal d'Urgell. El principal problema de la població és que cada any al setembre, quan comencen els tancaments del Canal d'Urgell, es troben amb que no hi ha suficient aigua per als veïns ja que només disposen del milió de litres d'aigua de reserva. Segons el regidor aquesta situació es repeteix un parell o tres de vegades a l'any.
Belianes construeix dos nous dipòsits d'aigua

Belianes construeix dos nous dipòsits d'aigua

Belianes (Urgell).-L'ajuntament de Belianes ha començat les obres de contrucció de dos nous dipòsits d'aigua per a poder emmagatzemar fins a tres milions de litres. Segons el tinent alcalde, Josep Ramon Morera, actualment només es disposa de dos dipòsits d'aigua amb una capacitat total d'un milió de litres i que s'abasteixen del Canal d'Urgell. El principal problema de la població és que cada any al setembre, quan comencen els tancaments del Canal d'Urgell, es troben amb que no hi ha suficient aigua per als veïns ja que només disposen del milió de litres d'aigua de reserva. Segons el regidor aquesta situació es repeteix un parell o tres de vegades a l'any.