Declaració d'accessibilitat - CCMA

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat s'ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.ccma.cat

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

Tots els espais web publicats a partir del novembre del 2014 són totalment accessibles. Hi ha algun contingut antic maquetat amb tecnologies obsoletes. Per aquest motiu, en algunes pàgines hi ha elements que no compleixen en la seva totalitat les directrius del nivell AA.

3Cat té com a objectiu permanent i continu les millores en usabilitat i accessibilitat en la seva oferta digital. Per tant, a mesura que s'actualitzin aquestes pàgines més antigues se solucionaran les mancances per assolir el nivell d'accessibilitat que regeix a la majoria del Portal Web de 3Cat.

Les planes que poden presentar algun problema d'accessibilitat són:

PUBLICITAT: L'existència d'espais publicitaris externs és font de problemes de validació en els apartats 1.5, 1.11, 1.12, 1.14 i 2.2. Es tracta de codi generat aliè a 3Cat.

b) Càrrega desproporcionada: no aplica

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 22 de juny de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria interna d'accessibilitat sobre un panell d'un mínim de 42 pàgines clau tipus prèviament establerta i amb l'ajuda de diverses eines per validar l'accessibilitat que rastregen la majoria de les pàgines tipus del lloc web.

Darrera revisió de la declaració: 22 de juny de 2020

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a través d'aquests formularis del Servei d'Atenció a l'Audiència:

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Subtítols, audiodescripció i llengua de signes catalana

Actualment, la majoria dels continguts audiovisuals de la 3Cat disposen de subtítols en català i d'audiodescripció. A més, hi ha programes que s'emeten també en llengua de signes catalana.

Els subtítols estan disponibles al web de 3Cat, el servei d'HbbTV de TV3 i a l'aplicació mòbil de TV3. Les sèries i programes que s'emeten amb audiodescripció també es poden mirar amb aquest sistema des del portal de 3Cat i el servei TV3alacarta per a televisions connectades.

Més informació:

El compromís de 3Cat per l'accessibilitat

El web ccma.cat s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de 3Cat és arribar a complir el nivell de conformitat 'Doble-A' (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 estableix les normes que s'exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d'accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d'agost de 2018), de requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d'agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d'obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s'ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l'abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Altres informacions

Actualment s'estan realitzant treballs d'auditoria interna i consultoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al lloc web que permeti el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

Tecles d'accés ràpid

S'incorporen unes dreceres de teclat per facilitar la navegació:

 • 1” - anar al menú principal
 • 2” - anar al menú secundari (si existeix)
 • c” - anar al contingut principal de la pàgina

També hem afegit unes dreceres per controlar el reproductor de vídeo i àudio a les nostres pàgines (ítems de vídeo i àudio i directes):

 • p” - engegar i aturar la reproducció.
 • s” - silenciar el reproductor.
 • 5” - apujar el volum.
 • 6” - abaixar el volum.
Combinacions de tecles per Windows i diferents navegadors
Internet Explorer i EdgeAlt + Tecla accés ràpid
Google ChromeAlt + Tecla accés ràpid
SafariAlt + Tecla accés ràpid
FirefoxAlt + Majúscula + Tecla accés ràpid
Combinacions de tecles per iOS (Mac) i diferents navegadors
SafariCtrl + Alt + Tecla accés ràpid
Google ChromeCtrl + Alt + Tecla accés ràpid
FirefoxCtrl + Tecla accés ràpid
Combinacions de tecles per Ubuntu i diferents navegadors
FirefoxAlt + Majúscula + Tecla accés ràpid

A banda d'això, el reproductor de vídeo i àudio incorpora altres tecles que ajuden a interactuar-hi:

 • "Espai", per engegar i aturar la reproducció.
 • "Esquerra", per anar enrere en la reproducció.
 • "Dreta", per anar endavant en la reproducció.
 • "Amunt", per apujar el volum.
 • "Avall", per abaixar el volum.
 • "F", per activar i desactivar l'opció "full-screen" del reproductor.
 • "Enter", (alternativa) per activar i desactivar l'opció "full-screen" del reproductor.
 • "Esc", (alternativa) per activar i desactivar l'opció "full-screen" del reproductor.