Declaració d'accessibilitat

L'objectiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, de la seva edat o dels seus problemes per accedir al web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines de www.ccma.cat sense trobar dificultats d'accés. Amb aquesta finalitat, el desenvolupament del web s'ha realitzat seguint les directrius que estableix la norma UNE 139803 del 2012 d'accessibilitat, basada en les directrius WCAG 2.0 en el seu nivell AA.

Per certificar els seus desenvolupaments, la CCMA ha incorporat en els seus processos de desplegament i publicació validacions automàtiques del codi HTML i d'accessibilitat amb els validadors de la W3C i amb l'eina Checkers, projecte europeu d'inclusió. Per altra banda, s'han provat un conjunt de pàgines tipus amb usuaris amb diferents discapacitats i maneres de navegar per validar-ne el correcte funcionament.

Excepcions

Tots els espais web publicats a partir del novembre del 2014 són totalment accessibles. Hi ha, però, algun contingut històric antic maquetat amb les tecnologies de cada moment. Per aquest motiu, en algunes pàgines hi ha elements que no compleixen en la seva totalitat les directrius del nivell AA. La CCMA té com a objectiu permanent i continu les millores en usabilitat i accessibilitat en la seva oferta digital. Per tant, a mesura que s'actualitzin aquestes pàgines més antigues s'aniran solucionant les mancances per assolir el nivell d'accessibilitat que regeix a la majoria del Portal Web de la CCMA.

Les planes que poden presentar algun problema d'accessibilitat són*:

*Actualitzat el 17 de juny de 2016

Subtítols, audiodescripció i llenguatge de signes

Actualment, la CCMA disposa de subtítols, audiodescripció i llenguatge de signes a gran part dels continguts audiovisuals que genera.

El Portal Web de la CCMA, el servei HbbTV de TV3 i l'APP de TV3 incorporen els subtítols a tots els vídeos a la carta que en tenen.

Des de novembre del 2018 totes les sèries i programes que s'emeten amb audiodescripció també es poden mirar amb aquest sistema des del portal de la CCMA i el servei TV3alacarta per a televisions connectades.

Més informació:

www.ccma.cat/atencio/audiodescripcio

www.ccma.cat/atencio/subtitulacio

Contacte

Qualsevol suggeriment per millorar l'accessibilitat, el pot fer arribar al Servei d'Atenció a l'Audiència