Els joves de menys de 35 anys poden demanar a partir d'aquest dimecres el Bo Lloguer Jove
Els joves de menys de 35 anys poden demanar a partir d'aquest dimecres el Bo Lloguer Jove

Ajuda al lloguer per a joves: què cal per demanar-la i com es pot tramitar

Aquest dimecres s'obre el termini per demanar l'ajuda al lloguer per a persones de fins a 35 anys

Actualitzat

Els joves de menys de 35 anys que compleixin els requisits de la convocatòria poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres el Bo Lloguer Jove, una ajuda adreçada a les persones joves.

T'expliquem les principals característiques d'aquesta ajuda:

Fins quan es pot demanar?

Hi ha deu dies per tramitar la subvenció. El termini s'obre aquest dimecres a les 9 del matí i estarà obert fins al divendres 17 a les cinc de la tarda.


Qui pot demanar-la?

Per poder demanar l'ajuda s'han de complir una sèrie de requisits:

 • Tenir fins a 35 anys
 • Estar empadronat i viure a l'habitatge
 • Ser el titular del contracte de lloguer de l'habitatge o habitació arrendada
 • Tenir uns ingressos regulars d'un màxim de 24.301,51 euros anuals, si els ingressos corresponen a l'exercici de l'any 2022
 • Estar al dia dels pagaments


De quant és l'ajuda?

El bo és d'un màxim de 250 euros mensuals durant dos anys per pagar el lloguer d'un pis o una habitació.

Un cartell anuncia que un habitatge està en lloguer o en venda
Un cartell anuncia que un habitatge està en lloguer o en venda

Com es pot tramitar?

L'ajuda es pot tramitar de manera presencial o bé telemàtica: a les oficines locals d'habitatge o bé a la web de la Generalitat, a l'apartat de tràmits.

Per presentar la sol·licitud telemàtica cal una identificació digital.

En el cas d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques, també pot sol·licitar-se a la seu de l'entitat titular o administradora.
 

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Document d'identitat (*)
 • Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i cada membre de la unitat de convivència en edat laboral, que es poden acreditar aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (*) o el Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
 • Informe de vida laboral de la persona sol·licitant i les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència (*)
 • Llibre de família, si s'escau
 • Contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o l'habitació a nom de la persona sol·licitant
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2022 i pagats fins al dia de presentació de la sol·licitud
 • Full de transferència bancària del compte on s'ha d'ingressar la subvenció, a nom de la persona sol·licitant
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya (*)


Els casos marcats amb un (*) són aquells documents que l'administració pot consultar.

Interior d'un pis de lloguer
Interior d'un pis de lloguer (ACN/Marina López)

Quina dotació total té l'ajuda?

L'ajuda al lloguer la va aprovar el govern espanyol al gener per facilitar l'accés a l'habitatge dels joves. Està dotada amb 400 milions d'euros per a totes les comunitats autònomes.

A Catalunya, aquest any li toquen 30 milions.
 

Com es repartiran les ajudes?

Les ajudes es repartiran en funció de l'ordre d'arribada de les sol·licituds i fins que s'esgotin els diners disponibles.

La Generalitat, que és l'encarregada de gestionar l'ajuda, ja ha avançat que creu que aquesta quantitat serà insuficient i que només arribarà a uns 10.000 joves.
 

Quins límits hi ha al preu del lloguer?

En funció de la zona de Catalunya on es viu, el preu del lloguer no pot ser més alt que uns barems que s'han establert: des dels 900 euros mensuals a Barcelona i l'àrea metropolitana fins als 600 euros a Tarragona i Lleida.

 
 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros
 • Demarcació de Girona: 650 euros
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros
 • Les Terres de l'Ebre, 600 euros


Pel que fa a les habitacions, els preus oscil·len entre els 300 i els 450 euros al mes:

 
 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros.

Poden sol·licitar l'ajuda persones que viuen juntes?

Totes les persones que compleixin els requisits de la convocatòria, encara que siguin convivents, poden demanar la subvenció.
 

Les persones que viuen al pis d'un familiar poden demanar l'ajuda?

No, aquells joves que tinguin el domicili habitual i permanent en un habitatge arrendat o cedit per persones amb qui tinguin parentiu per vincle de matrimoni, consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau no poden ser beneficiaris de l'ajuda.
 

Les persones que viuen en pisos gestionats o administrats per l'Agència d'Habitatge poden demanar l'ajuda?

No, la subvenció és incompatible amb els lloguers d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència, ja sigui directament o a través d'altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.


Les persones que tenen 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda, poden cobrar-la durant dos anys?

Sí, l'únic requisit pel que fa a l'edat és tenir fins a 35 anys en el moment de fer la sol·licitud.


Els requisits s'han de complir durant tot el període que es cobri l'ajuda?

Sí, els beneficiaris de l'ajuda han de mantenir els requisits durant tot el termini de concessió de la subvenció. Si hi ha algun canvi en les condicions que determinin la quantitat concedida, cal comunicar-ho en un termini màxim de 15 dies.


La subvenció és compatible amb altres ajudes?

És incompatible amb el cobrament d'altres ajudes provinents de qualsevol administració pública o entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats i que tinguin la mateixa finalitat.

En canvi, sí que és compatible per a les persones que rebin prestacions no contributives de la Seguretat Social i per als beneficiaris de l'ingrés mínim vital.

Al web habilitat per la Generalitat sobre el Bo Jove de Lloguer hi ha més preguntes freqüents.

ARXIVAT A:
Economia de butxacaHabitatge
Anar al contingut