Presentació projectes

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals regula el procediment de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes audiovisuals destinats a integrar-se en l'oferta de continguts dels seus mitjans. Ho fa a través de normes públiques de contractació i de la publicació de les necessitats de continguts, que es poden consultar en aquest espai, per a projectes en règim de producció associada, de coproducció o per a altres tipus de projectes.

La contractació d'aquests continguts es regirà per la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA" aprovada en l'acord de Consell de Govern 31/2016, de modificació de l'acord 14/2016.

La Norma té l'objectiu de dotar de màxima transparència a tot el procés de presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes, a més de garantir públicament que s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Podeu descarregar-la aquí.

 

Últimes crides de projectes de continguts:

· Convocatòria de projectes per a la graella digital de Catalunya Ràdio +CatRàdio (any 2019.) 
  Consulteu aquí les bases de la convocatòria

· Convocatòria de projectes audiovisuals amb l'objectiu de buscar nous talents i formats de continguts per al canal 33.
   Consulteu aquí les bases de la crida.
   Selecció inicial de projectes per ser defensats mitjançant un sistema de "pitching"

 

Altres projectes:

. Acció participativa per la realització del disseny de la samarreta de La Mataró TV3.  Consulteu la Resolució del Jurat.