• Aquí podràs:

  • Saber més coses de 3Cat
  • Disposar d'informació de primera mà
  • Accedir a la informació per reutilitzar-la

3Cat posa a disposició de la ciutadania informació rellevant relativa als seus àmbits d'actuació com a garantia d'una gestió responsable.

Aquesta informació, sempre actualitzada i fàcilment accessible, és un mecanisme de transparència amb l'objectiu millorar la gestió i competitivitat dels mitjans de comunicació de la Corporació, així com incidir en la seva independència, neutralitat i objectivitat.

La Fundació La Marató de 3Cat té el seu propi espai web destinat a la transparència, al qual podeu accedir des d'aquí.

Accedeix al formulari de Transparència Gencat Govern Obert per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.