El grup

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat és l'ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els canals de Televisió de Catalunya i el grup d'emissores de Catalunya Ràdio, a més dels continguts digitals generats per aquests mitjans. Ho fa en compliment de la seva missió de servei públic i amb un ferm compromís de qualitat, independència i promoció de la cultura i la llengua catalanes. També en forma part la Fundació La Marató de 3Cat, que promou la sensibilització social i la recerca científica.

3Cat participa en un 30% en l'Agència Catalana de Notícies (ACN), una empresa de capital públic, que gestiona serveis i activitats de comunicació escrita, ràdio i televisió en l'àmbit local i comarcal de les zones de parla catalana i de tot el territori espanyol.

La Corporació és membre de la FORTA (Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics) des de la seva constitució, l'abril del 1989. Aquesta entitat associa les ràdios i televisions autonòmiques, amb l'objectiu de cooperar en els àmbits dels drets de propietat intel·lectual, transmissions, intercanvi de programes i serveis o participació en organismes internacionals.

Forma part de la UER-EBU (Unió Europea de Radiodifusió), a través de Catalunya Música, que participa en l'intercanvi musical Euroradio d'aquest organisme que agrupa tots els ens públics i les principals empreses privades de ràdio i televisió d'Europa.

També està associada a CIRCOM Regional, que reuneix 376 televisions públiques de 38 països europeus amb l'objectiu de promoure i desenvolupar la cooperació entre els membres, en la coproducció i intercanvi de continguts audiovisuals i en la formació de periodistes i tècnics.

Sala de realització de TV3

TV3

Televisió de Catalunya va néixer l'any 1983, amb l'objectiu principal de contribuir a la normalització lingüística i cultural del país, i avui dia és el principal mitjà de comunicació de Catalunya i la televisió de referència d'una gran majoria dels seus ciutadans.

+

El model de Televisió de Catalunya s'inscriu en el de les televisions públiques nacionals d'Europa, i la seva programació s'inspira en els principis propis d'un mitjà públic, com són el compromís amb els valors socials i democràtics, el pluralisme i el servei als ciutadans. Mirall de la vida col·lectiva i de la diversitat de la societat catalana, TVC és tot això: una televisió plenament oberta al món que prioritza la qualitat, busca la innovació i promou un estil propi i diferenciador en els continguts. Al mateix temps, aspira que la seva oferta arribi al màxim nombre possible de teleespectadors. La seva voluntat de projecció exterior ha permès que molts dels seus programes hagin obtingut al llarg dels anys un ampli reconeixement internacional.

Les instal·lacions centrals, situades a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ocupen 4,5 hectàrees amb 35.000 m2 edificats en quatre edificis principals. Televisió de Catalunya és actualment una gran fàbrica de continguts televisius, on l'eix de la programació és la producció pròpia en tots els gèneres (informatius, documentals, esports, ficció, entreteniment, etc.). Però TVC també coprodueix amb les empreses del sector i ha contribuït a crear un important teixit industrial audiovisual a tot el país.

El sistema de finançament es regeix per una fórmula mixta. A través d'un contracte programa entre 3Cat i la Generalitat, s'estableixen periòdicament les aportacions de fons públics, que es concedeixen basant-se en la realització d'un seguit de funcions de servei al ciutadà.

TVC és pionera en el desenvolupament d'aplicacions interactives, que permeten a l'espectador accedir a un ampli paquet de serveis complementaris.

Des del primer moment, TVC ha apostat també per la presència a la xarxa. En l'actualitat, gestiona un conjunt de portals i webs que s'han convertit en referents absoluts per als usuaris que busquen qualsevol informació en català a internet. A més, des del desembre de 2004, es pot accedir a través de tv3.cat al canal TV3alacarta, un servei que permet veure, des del web i en qualsevol moment, tots els programes amb drets d'emissió per internet, així com la programació en directe amb drets de tots els canals de Televisió de Catalunya (TV3, 33, 3/24, Esport3, SX3 i TV3HD), a través de connexions de banda ampla (ADSL i cable). Es tracta d'un servei que elimina les distàncies geogràfiques i consolida una nova manera d'accedir a la televisió, des de qualsevol punt del món i sense limitacions horàries.

Estudi de Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio

Catalunya Ràdio va néixer el 20 de juny del 1983 amb l'objectiu de promocionar i difondre la llengua i la cultura catalanes, d'acord amb els principis de la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia del 1979.

+

En aquests anys, Catalunya Ràdio ha passat a ser un grup d'emissores que engloba sota aquesta denominació 4 canals: Catalunya Ràdio, el canal convencional, el primer i el que dóna nom al grup; Catalunya Informació, una fórmula de 24 hores de notícies ininterrompudes; Catalunya Música, dedicada a la música clàssica i contemporània, i iCat, el canal musical i cultural del grup. Les quatre emissores ofereixen una programació diferenciada, mantenint dues característiques comunes: la qualitat i la llengua catalana com a vehicle d'expressió.

Pionera en tecnologia i en la creació de canals especialitzats, Catalunya Ràdio dóna cobertura a tot el territori català i aposta pels continguts de qualitat i per la informació de servei al ciutadà.

Il·lustració ordinador, tauleta, mòbil, ordinador portàtil i micròfon al voltant d'un cercle

Defensor/a de l'Audiència

La Defensora o el Defensor de l'Audiència és la institució que vetlla pels drets dels espectadors, oients i usuaris de Televisió de Catalunya, el grup d'emissores de Catalunya Ràdio i els webs i portals de 3Cat.

+

És la figura que, al capdavant del Servei d'Atenció a l'Audiència, rep consultes i suggeriments, atén les queixes sobre la veracitat, el rigor, la pluralitat i l'equilibri de la programació, i convida tant els professionals de la comunicació com l'audiència a un exercici de reflexió sobre el servei públic dels mitjans de comunicació.

És la plasmació de l'exigència i el compromís dels mitjans de 3Cat amb la defensa i l'exercici dels drets de la ciutadania.

Aquesta figura es va crear l'octubre del 2008 i actualment la Defensora de l'Audiència és Laura Baladas Ortiz.

Pla general del plató de La Marató amb el marcador de fons

Fundació La Marató de 3Cat

La Fundació La Marató de 3Cat va ser creada el 1996 per 3Cat amb la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu “La Marató de 3Cat” (creat l'any 1992), mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.

+

Visió

La Fundació treballa amb la visió de:

  • Excel·lir en la seva gestió, en tant que és dipositària i administradora dels diners que provenen fonamentalment de les aportacions solidàries que la ciutadania fa a TVC a través del programa “La Marató de 3Cat”.
  • Constituir-se com a nexe principal entre la ciutadania i La Marató. Així, treballarà especialment per aconseguir la participació del major nombre de centres escolars i cívics en la campanya de sensibilització i difusió.
  • Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria, així com fer-ne un seguiment acurat al llarg de la seva durada, controlant-ne la despesa i el desenvolupament científic, i informar la ciutadania dels resultats dels treballs.
  • Mantenir el cost zero en totes les activitats organitzades al voltant de La Marató, perquè les despeses pròpies de La Fundació no signifiquin un gravamen dels donatius. Amb aquesta intenció, administrarà els recursos amb cura buscant la màxima rendibilitat financera, sempre amb l'absoluta seguretat dels diners que permetin cobrir aquestes despeses. Igualment, esmerçarà esforços perquè el teixit empresarial del país es vinculi amb La Marató, amb la intenció de reforçar-ne el suport social i incrementar-ne els recursos. Tot amb l'objectiu que l'import íntegre dels donatius sigui destinat a les finalitats fundacionals.

Valors

La Fundació forma part d'un ens públic, 3Cat. Per tant, assumeix com a propis els valors que la configuren. A més, componen els valors propis de La Fundació la voluntat de servei a la comunitat, l'objectivitat en les seves decisions i activitats, l'eficiència en l'acompliment de les tasques i, en general, la transparència de totes les activitats que mena, particularment pel que fa a l'administració i destinació dels recursos. Aquests valors són observats per tots els professionals que treballen a La Fundació, i els tenen com a referència perquè es mantingui la confiança dels ciutadans, empreses i entitats amb les quals es relaciona i treballa.

Des del 1992, La Marató de 3Cat ha recaptat prop de 131 milions d'euros i ha finançat un total de 636 projectes de recerca biomèdica d'excel·lència, que es desenvolupen en diversos centres hospitalaris i/o universitaris catalans i internacionals. Més de 4.000 investigadors s'han beneficiat directament del suport econòmic de La Marató. Els fons gestionats amb total rigor, transparència i responsabilitat per la Fundació La Marató de 3Cat dinamitzen l'activitat científica i econòmica del país, estimulen noves línies d'investigació i promouen la creació i la consolidació d'equips d'investigació. Des de la rigorosa selecció dels treballs de recerca fins a l'exposició dels seus resultats, la Fundació coordina un complex cicle que té un impacte positiu en la salut dels ciutadans.

La Fundació canalitza els fons recaptats i informa amb transparència de la seva destinació. En aquest sentit, i després del procés de selecció, els projectes d'investigació escollits estan sotmesos a un acurat seguiment econòmic i científic, en aquest cas per l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, del Departament de Salut.

Des de l'any 1992, el programa s'ha dedicat a combatre la leucèmia (1992), la síndrome de Down (1993), el càncer (1994), les malalties cardiovasculars (1995), les malalties neurològiques (1996), les malalties genètiques hereditàries (1997), la diabetis (1998), els trasplantaments (1999), les malalties mentals (2000), la sida (2001), les malalties inflamatòries cròniques (2002), les malalties respiratòries cròniques (2003), el càncer (2004), les malalties neurològiques (2005), el dolor crònic (2006), les malalties cardiovasculars (2007), les malalties mentals greus (2008), les malalties minoritàries (2009), les lesions medul·lars i cerebrals adquirides (2010), la regeneració i el trasplantament d'òrgans i teixits (2011), el càncer (2012) i les malalties neurodegeneratives (2013).

Òrgans de govern

El Patronat és l'òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació. El seu president és el president de 3Cat.

En són membres nats 3Cat, que designa tres representants, un dels quals en serà el president (abans el director general); Televisió de Catalunya, que designarà dos representants, un dels quals en serà el director; i el director de Catalunya Ràdio. 

En formen part, a més, un representant designat pel Departament de Salut; un representant del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, i un representant del Departament de Governació i Administracions Públiques. 

Entre les funcions pròpies del Patronat hi ha la de seleccionar el tema del programa “La Marató de 3Cat”, un cop estudiada la proposta que li presenta la Comissió Assessora Científica, i la d'aprovar la destinació dels recursos als projectes mereixedors de ser finançats. 

La Comissió Assessora Científica està formada per representants de les institucions científiques i mèdiques més importants del país. Es reuneixen periòdicament a convocatòria del seu coordinador, que és el representant del Departament de Salut i el vicepresident segon del Patronat. 

Entre les seves funcions destaca la de fer la proposta al Patronat del tema que es tractarà en el programa “La Marató de 3Cat”; aprovar les bases del concurs públic per a la presentació de projectes i elevar al Patronat la proposta per al repartiment dels recursos. 

El director executiu executa i realitza els acords adoptats pel Patronat, a qui eleva propostes d'actuació.