Guia editorial

La guia editorial estableix els valors i els principis d’actuació dels mitjans de comunicació de la CCMA comuns a totes les plataformes en què produeix i difon continguts.

La guia editorial recull la missió institucional dels mitjans de la CCMA i el compromís amb la ciutadania, amb el país i amb la llengua.
Igualment, estableix que l’actuació dels mitjans de la CCMA es basa en els grans principis periodístics de veracitat, rigor, imparcialitat i independència que guien l’elaboració i difusió de continguts informatius. Alhora fa explícit el compromís de les persones que hi treballen amb els valors i objectius que el servei públic audiovisual de la Generalitat de Catalunya s’ha fixat.

Manual d'ús

El manual d’ús inclou el desenvolupament i la concreció dels valors, principis i directrius enunciats a la guia editorial i la seva aplicació a les diferents plataformes de la CCMA per complir el mandat de servei públic de comunicació.
 
El manual d’ús està format per un cos comú a tots els mitjans de la CCMA i unes parts específiques per a cada una de les tres grans plataformes de què disposem per arribar als ciutadans: la televisió, la ràdio i els mitjans interactius.
 
La vocació del manual d’ús és ser una eina útil per esvair dubtes, resoldre conflictes deontològics, periodístics, estilístics o lingüístics, i aportar marcs de referència per prendre decisions que afecten els continguts en l’exercici professional diari als mitjans de la CCMA.