Barcelona

Les empreses espanyoles suspenen la universitat com a motor econòmic i de formació

Bona part de les empreses espanyoles no veuen la universitat com a motor de desenvolupament econòmic, no creuen que formi prou bé els alumnes per al mercat de treball i no hi mantenen cap relació. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'estudi "La universitat i l'empresa espanyola 2010", una anàlisi feta per la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CyD), que presideix Ana Patricia Botín.

Actualitzat
Més de la meitat de les empreses espanyoles no tenen cap relació amb la universitat i bona part no li reconeixen un paper clau en desenvolupament econòmic ni en la formació. Aquestes dades es poden extreure de l'estudi "La universitat i l'empresa espanyola 2010", de la Fundació Coneixement i Desenvolupament que descriu quina imatge de la universitat tenen les companyies espanyoles.

Segons l'anàlisi, un 55% de les empreses que hi han participat en la recerca considera que la universitat no disposa d'una organització adequada per exercir de motor econòmic, una percepció que s'ha anat incrementant des del 2004.

A més, l'estudi reflecteix que una de cada quatre companyies considera que la universitat no forma els seus alumnes d'acord amb les necessitats del mercat de treball actual. De fet, només el 14% dels empresaris enquestats fa una valoració positiva de la tasca formativa de la universitat i el 60% es mostra indiferent. Aquestes xifres mostren un clar retrocés respecte a un estudi anterior, del 2004, en què el 37% de les empreses considerava satisfactòries els ensenyaments que s'impartien a les aules universitàries.

Una tercera dada destacable que aporta l'estudi, juntament amb el descens de la confiança de les empreses amb la universitat com a motor econòmic i de formació, és que gairebé la meitat de les companyies, el 46%, no té cap relació amb les aules de formació superior. Aquest percentatge ha millorat una mica respecte al 2004, quan el 53% de les empreses enquestades assegurava no tenir cap lligam amb la universitat. De les empreses que asseguren estar vinculades a la universitat, el 77% ho fa a través de convenis per incorporar estudiants amb avantatges econòmics per a les companyies.  

Les empreses consultades en l'estudi consideren que la universitat ha de millorar plans d'estudis, ensenyament d'idiomes, formació pràctica i habilitats directives.

DOCUMENTS RELACIONATS

Anar al contingut