L'ACA finança la meitat de la recuperació d'una mina que abastarà l'aigua per al reg del Tecnoparc de Reus

Reus.- La societat municipal Aigües de Reus ha rebut una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la reutilització i aprofitament d'aigües de la Mina del Gilet per destinar-la al reg d'ús públic de la zona del Tecnoparc, segons explica el consistori reusenc. L'import de la subvenció ascendeix a 65.675 euros, que correspon al 50% de pressupost total de les obres que caldrà executar. L'Ajuntament diu que les obres a realitzar consisteixen en una captació lateral de la mina del Gilet, la qual històricament ja passa per la zona del Tecnoparc, i unes instal·lacions d'emmagatzematge, dosificació d'hipoclorit i filtració. Aquestes actuacions són el pas previ per a la impulsió per al reg de l'àrea.
L'ACA finança la meitat de la recuperació d'una mina que abastarà l'aigua per al reg del Tecnoparc de Reus

L'ACA finança la meitat de la recuperació d'una mina que abastarà l'aigua per al reg del Tecnoparc de Reus

Reus.- La societat municipal Aigües de Reus ha rebut una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per a la reutilització i aprofitament d'aigües de la Mina del Gilet per destinar-la al reg d'ús públic de la zona del Tecnoparc, segons explica el consistori reusenc. L'import de la subvenció ascendeix a 65.675 euros, que correspon al 50% de pressupost total de les obres que caldrà executar. L'Ajuntament diu que les obres a realitzar consisteixen en una captació lateral de la mina del Gilet, la qual històricament ja passa per la zona del Tecnoparc, i unes instal·lacions d'emmagatzematge, dosificació d'hipoclorit i filtració. Aquestes actuacions són el pas previ per a la impulsió per al reg de l'àrea.