La Seguretat Social fa accions d'assessorament a empreses que ajornen els seus pagaments per la crisi a Lleida

Lleida (ACN).- La Seguretat Social ha fet tasques de prevenció i assessorament a empreses que podien arribar a l'impagament dels impostos a causa de la crisi. La directora provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Lleida, Maria Soledad López, ha explicat que es posen en contacte amb les empreses quan es detecten els primers impagaments, per poder ajudar des del començament. La Seguretat Social ha permès fer ajornaments de pagaments a 764 empreses, un 24% més que l'any passat. El 95% dels ajornaments han estat per deutes inferiors a 30.000 euros. La Seguretat Social ha recaptat durant l'any 2009 a Lleida, un 10,45% més que l'any 2008 amb mesures de control i seguiment d'impagats.
La Seguretat Social fa accions d'assessorament a empreses que ajornen els seus pagaments per la crisi a Lleida

La Seguretat Social fa accions d'assessorament a empreses que ajornen els seus pagaments per la crisi a Lleida

Lleida (ACN).- La Seguretat Social ha fet tasques de prevenció i assessorament a empreses que podien arribar a l'impagament dels impostos a causa de la crisi. La directora provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Lleida, Maria Soledad López, ha explicat que es posen en contacte amb les empreses quan es detecten els primers impagaments, per poder ajudar des del començament. La Seguretat Social ha permès fer ajornaments de pagaments a 764 empreses, un 24% més que l'any passat. El 95% dels ajornaments han estat per deutes inferiors a 30.000 euros. La Seguretat Social ha recaptat durant l'any 2009 a Lleida, un 10,45% més que l'any 2008 amb mesures de control i seguiment d'impagats.