La CCMA renova el compromís de millora ambiental

El "Manual de bones pràctiques ambientals" és un nou document que amplia les mesures en la gestió i el control dels residus i l'impacte ambiental que generen les empreses de la corporació.

Comporta la incorporació de clàusules mediambientals en la contractació de serveis externs que fomentin, entre d'altres: estalvi d'energia i aigua, productes de llarga durada i reutilitzables, mètodes de producció ecològica i recursos renovables.

En l'àmbit intern, preveu una aposta clara pel cotxe elèctric amb la compra de nous vehicles i l'augment dels punts de càrrega elèctrica tant per als vehicles dels treballadors com els de l'empresa.

S'ha completat la gestió i recollida selectiva de residus i una reducció notable en la despesa de paper i l'ús d' impressores.  

El manual dona unes recomanacions de bones pràctiques en l'ús diari de l'energia i la mobilitat, com utilitzar el transport públic i el cotxe compartit o condicionar aparcaments vigilats per a bicicletes.

El compromís mediambiental es complementa amb la programació dels mitjans de la CCMA que mantenen l'esperit pioner de promoure i difondre espais a favor del medi ambient i la sostenibilitat. El programa de Catalunya Ràdio "L'efecte papallona" o la programació especial de TV3 sobre el canvi climàtic en són un exemple.

El "Manual de bones pràctiques ambientals" actualitza els compromisos que, en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa, es van fixar en un primer document, l'any 2008, signat amb l'Agència de Residus de Catalunya.

El Comitè de Responsabilitat Social en fa el seguiment i la divulgació i compta amb un responsable de residus en cada centre.                                    

Anar al contingut