Atenció a l'Audiència

La Defensora de l'Audiència i el Servei d'Atenció a l'Audiència (SAA) són el referent de la ciutadania en la defensa dels seus drets respecte a la programació i els continguts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Constitueixen –juntament amb la cada vegada més rellevant participació de la ciutadania a través de les xarxes socials– una important via de comunicació entre l'audiència i els mitjans de comunicació audiovisual de la CCMA, a l'hora d'opinar sobre el seu servei i contribuir a millorar-ne la qualitat.

Laura Baladas és la Defensora de l'Audiència i la directora corporativa del Servei d'Atenció a l'Audiència, des d'octubre de 2014, responsable d'atendre les peticions i reclamacions que s'adrecen a aquest organisme.

La figura institucional de la Defensora reforça l'objectiu de compromís i voluntat de servei en tot el que està relacionat amb els drets de les persones, en la programació i continguts dels mitjans de la CCMA, amb especial atenció a la protecció a la infància i els col·lectius més vulnerables.

Anar al contingut