Memòria RS

La responsabilitat social s'inscriu dins dels objectius del mandat marc de la CCMA amb compromisos ètics i solidaris, més enllà de les obligacions de servei públic que li són pròpies.

La missió de servei públic de la CCMA i dels seus mitjans comporta un compromís ferm amb la societat. Aquest vincle es posa de manifest amb la programació i amb iniciatives per difondre continguts per millorar l'entorn social, educatiu, econòmic i ambiental, entre d'altres.

Incorporar la responsabilitat social en la gestió permet obtenir resultats externs i interns de major credibilitat. Referma el compromís de transparència i la capacitat de resposta amb els grups d'interès, com són la ciutadania, les institucions, el sector i els empleats.

Els objectius i els projectes a desenvolupar els fixa el comitè de Responsabilitat Social, integrat per representants de TV3, Catalunya Ràdio, La Marató, Atenció a l'Audiència, Recursos humans, Comunicació, Compres i Sostenibilitat, Organització i Coneixement.

Els àmbits d'actuació inclouen la solidaritat, el compromís ètic, la sostenibilitat i l'accessibilitat de les diferents emissores i mitjans de la CCMA.

Memòria

Anar al contingut