Qui som

3Cat integra en la seva gestió els principis de la Responsabilitat Social (RS) d'acord  amb la missió de servei públic,  les disposicions del Mandat marc del sistema públic audiovisual, aprovat pel Parlament de Catalunya, i el Llibre d'estil.

El  Mandat marc del sistema públic audiovisual tracta de la professionalitat, la independència i la responsabilitat. Especifica que "els mitjans audiovisuals han d'establir els mecanismes pels quals els professionals que hi treballen han d'assumir i avaluar la responsabilitat social contreta en el desenvolupament de llur activitat". La Guia editorial del Llibre d'estil de 3Cat, en l'article 1.1.1.2.6 sobre Responsabilitat Social Corporativa, diu que: "3Cat assumeix les seves responsabilitats socials més enllà de les obligacions que li són pròpies i es compromet a difondre continguts destinats a millorar l'entorn social, educatiu, econòmic i ambiental, entre d'altres".

La gestió interna de la RS, a banda de l'aplicació del Llibre d'estil,  es concreta en la defensa dels drets dels espectadors a càrrec del Servei d'Atenció a l'Audiència i altres aspectes d'autoregulació.

La gestió de la RS a 3Cat ha de permetre obtenir resultats externs i interns en clau de cohesió, transparència, credibilitat i innovació. Les línies d'actuació abasten quatre àmbits: societat, llengua i cultura, empresa i coneixement. També ha de permetre millorar la capacitat de resposta als grups d'interès, definits en set categories: la ciutadania, els empleats, les institucions públiques, la societat civil organitzada, els clients, els proveïdors i el sector (competidors i aliats).

De les línies d'actuació en destaquen la solidaritat, amb accions com La Marató de TV3, la diversitat, l'accessibilitat, el foment del voluntariat intern amb el projecte Teaming, la creació d'eines per a la millora de la competència lingüística de la societat, el respecte pel medi ambient i l'aposta per la formació i la innovació.

La RS de 3Cat agrupa una sèrie de tasques relacionades amb la projecció i contribució social de TV3, Catalunya Radio i de la mateixa Corporació i s'estructura a partir de la figura d'un coordinador i del comitè de RS, format per representats de les diverses àrees de les empreses del grup. Aquestes tasques es recullen en la Memòria anual.

Mandat marc

Memòria

Pla d'activitats

Missió i principis

Anar al contingut