Medi ambient

L'actuació de la CCMA en responsabilitat ambiental està orientada a minimitzar l'impacte que la seva activitat genera sobre el medi ambient i a promoure una cultura a favor de la sostenibilitat i la protecció de l'entorn natural.

+

TV3 i Catalunya Ràdio fomenten pràctiques sostenibles en tots els àmbits i especialment en el reciclatge i l'estalvi energètic intern. El fet que les activitats de les empreses de la CCMA no generen impactes mediambientals significatius comporta que els esforços en aquest àmbit s'hagin centrat a crear una cultura mediambiental.

Amb aquesta finalitat, s'organitzen periòdicament campanyes internes de sensibilització a través del portal corporatiu i els missatges d'estalvi a la pantalla de l'ordinador. "Costa poc" ha estat la darrera iniciativa per conscienciar de la importància de gestos com apagar els aparells electrònics i la llum, abans de marxar, o l'estalvi de paper i aigua.

Tot i que no es treballa en el marc d'un sistema de gestió ambiental i que formalment no s'han establert objectius quantificables, a la CCMA es porten a terme nombroses accions especifiques en relació al consum de recursos —materials, energia i aigua—. L'aposta per reduir l'impacte ambiental es concreta en el "Manual de bones pràctiques ambientals per a la gestió dels residus a CCMA".

En l'apartat de reutilitzar, tot el material de TV3 i Catalunya Ràdio que ha quedat obsolet, tècnicament o funcionalment, es lliura a entitats sense afany de lucre (escoles públiques, fundacions, entitats socials) sempre que acompleixin els requisits del Reglament de Patrimoni de la Generalitat.

Gestió d'emissions, residus i reciclatge

Per minimitzar les emissions d'efecte hivernacle, des de l'any 2006, tots els vehicles de la flota de TV3 utilitzen com a combustible el biodièsel, subministrat directament a les nostres instal·lacions de Sant Joan Despí.

Tots els  residus es recullen  selectivament. Per facilitar la localització dels contenidors als estudis de Sant Joan Despí, el personal disposa al portal intern d'un mapa amb la ubicació dels tots els contenidors identificats per als diferents tipus de residus.

Quan el material de decorats no és directament reutilitzable per a un nou projecte, els materials reciclables (fusta, ferro, plàstics) es recullen, per al seu reciclatge, per empreses autoritzades.

Per a la gestió del paper s'han implantat mesures fonamentals per minimitzar-ne l'ús, com la revisió de les aplicacions informàtiques per generar fitxers electrònics, en comptes de paper, i la posada en marxa d'un sistema centralitzat d'impressores multifunció que, a part de facilitar una gestió racional i més eficient de les impressores i fotocopiadores, ha comportat una notable reducció del consum de paper.

Totes les dependències de tots els centres del grup disposen de punts de recollida de piles i bateries que, com tots els residus, recullen empreses gestores autoritzades.

Per reduir l'ús d'envasos de plàstic PET, hi ha instal·lades arreu de les dependències de la CCMA fonts d'aigua d'osmosi inversa, que han propiciat una disminució molt notable del consum d'aigua en ampolles de plàstic.

Programació especialitzada

A la gestió interna a favor d'una empresa més sostenible, s'hi suma una programació especialitzada, per divulgar i sensibilitzar l'audiència de tot el que suposa una qualitat de vida millor, i que ens ha permès ser un referent gràcies a programes com "Mediterrània", "Thalassa" o "El medi ambient", l'espai pioner en continguts ambientals per televisió, que TV3 va emetre, des de 1992 fins 2014, de manera ininterrompuda a la franja del migdia.

L'ha substituït "Espai Terra", que també s'emet per TV3 abans del "Telenotícies vespre", i és un exemple de l'aposta de TVC per programar espais de medi ambient en "prime time".

Actuacions de medi ambient

Anar al contingut