Compromís ètic

El compromís ètic respon a la voluntat dels mitjans de 3Cat de ser un model de credibilitat i qualitat, d'acord amb les demandes socials i culturals dels ciutadans. El foment de la convivència i el civisme, juntament amb l'exercici responsable del dret a la informació i la llibertat d'expressió per part dels professionals, el vinculen al principi de servei públic que caracteritza les grans corporacions europees de ràdio i televisió públiques.

Un dels eixos de la Responsabilitat Social és refermar el compromís ètic de 3Cat, vetllant pel compliment de les seves normes d'autoregulació. 3Cat assumeix aquests reptes i compromisos, més enllà de l'estricta funció de servei públic, a fi de promoure un ampli ventall de valors en benefici de la societat. L'aposta per la transparència en la gestió i els codis ètics d'autoregulació en són un exemple.

El Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat, màxim exponent d'aquest criteri d'autoregulació, és el recull de directrius i recomanacions que guien i orienten la feina dels professionals i, alhora, representa el compromís de tots ells amb els ciutadans. És un text que contribueix a un major compromís professional i d'exigència ètica tan internament com externament.

El seguiment del Llibre d'estil es fa mitjançant una comissió de coordinació, integrada per representants de l'àrea de RS de 3Cat, de TV3 i de Catalunya Ràdio que, alhora, coordinen les comissions de seguiment dels respectius mitjans. Aquestes comissions estan formades per professionals de les diverses àrees de cada mitjà.

Altres compromisos d'autoregulació en l' àmbit professional de TV3 i Catalunya Ràdio es plasmen en l'Estatut Professional de la Redacció, els codis de conducta i de bones pràctiques professionals del Consell de l' Audiovisual de Catalunya (CAC), l'adhesió a les Normes d'Autocontrol per a la Comunicació Comercial i l'obtenció del Segell de Compromís Étic del Consell de la Informació de Catalunya.  

El Llibre d'estil

L'Estatut Professional

L'autoregulació de la publicitat

Anar al contingut