Pla d'activitats i pressupost

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya inclouen la informació pressupostària relativa a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Pressupostos 2022