Estructura organitzativa

3Cat

El Consell de Govern

El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de 3Cat, format per set membres elegits pel Parlament, a partir d'una llista de candidats amb mèrits professionals rellevants.

 • Rosa Romà i Monfà, presidenta
 • Àngels Ponsa Roca, vicepresidenta
 • Lluís Garriga Paituví, conseller secretari
 • Carme Figueras Siñol, consellera
 • Lluís Noguera i Jordana, conseller
 • Gemma Ribas Maspoch, consellera
 • Josep Riera i Font, conseller

La presidenta

El Parlament elegeix el president o presidenta del Consell de Govern d'entre els set membres que l'integren.

 • Rosa Romà i Monfà, presidenta

El Consell Assessor de Continguts i de Programació

És l'òrgan assessor de 3Cat en matèria de programació i de continguts. Els seus membres són elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut que representen la pluralitat de la societat catalana.

Membres designats pel Parlament de Catalunya

 • Sra. Michela Albarello
 • Sra. Margarita Arboix i Arzo
 • Sr. Marc Argemí i Ballbé
 • Sr. Manuel Barrios Lucena
 • Sr. Enric Calpena i Ollé
 • Sra. Marta Continente Gonzalo
 • Sra. Anna Escura Aixàs
 • Sr. Jordi Grau i Ramió
 • Sr. Roger Martínez Sanmartí
 • Sra. Francisca Maya Heredia
 • Sra. Marta Narberhaus Martinez
 • Sra. Laia Pellejà i Puxeu
 • Sr. Oriol Ribet Casademunt
 • Sr. Jordi Robirosa Dejean
 • Sra. Imma Tubella i Casadevall
 • Sra. Ténzul Zamora Boricó

Defensor/a de l'Audiència

La Defensora o el Defensor de l'Audiència és la institució que vetlla pels drets dels espectadors, oients i usuaris de Televisió de Catalunya, el grup d'emissores de Catalunya Ràdio i els portals de 3Cat.

 • Laura Baladas i Ortiz

Fundació La Marató de 3Cat

La Fundació La Marató de 3Cat té la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu “La Marató de 3Cat”.

 • Lluís Bernabé i Valera, director executiu

Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és l'òrgan executiu de 3Cat, format pel president del Consell de Govern, els directors dels mitjans i els directors de les diferents àrees corporatives.

 • Rosa Romà i Monfà, presidenta del Consell de Govern
 • Daniel Hernández Torrent, director de l'Oficina d'Estratègia Corporativa i del Consell de Govern
 • M. Núria Fargas i Rial, directora de Màrqueting i Vendes
 • Andreu J. Martínez Hernández, director de Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals
 • Natàlia Prats Buendia, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques
 • Cristina Villà i Font, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital
 • Romà Vilanova Llombart, director d'Organització, Processos i Recursos Humans
 • Jordi Borda Marsiñach, director de Ràdio
 • Sigfrid Gras i Salicrú, director de Televisió
 • Ignasi Jaén i Viñuales, director dels Serveis Jurídics

Organigrama de 3Cat

Consulta'l

Funcions de les direccions corporatives de 3Cat

Consulta-les