Memòria anual

La CCMA ofereix a tots els ciutadans que s'hi interessin la informació necessària, tant de comptes com de continguts, per avaluar la seva trajectòria i, especialment, l'acompliment en aquest període dels seus objectius essencials, per als quals es va crear.

La memòria anual és una eina de consulta i avaluació que ofereix les dades més destacades de les activitats dutes a terme per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses filials en el període d'un any. A partir del 2018, els comptes anuals es publiquen acompanyats de la informació no financera regulada a la Llei 11/2018, de 28 de desembre.

Mitjançant aquesta memòria, la CCMA ofereix a tots els ciutadans que s'hi interessin la informació necessària, tant de comptes com de continguts, per avaluar la seva trajectòria i, especialment, l'acompliment en aquest període dels seus objectius essencials, per als quals es va crear.

 Comptes anuals 2023
 Memòria d'informació no financera 2023

Memòries anteriors

 Comptes anuals 2022
 Memòria d'informació no financera 2022

 Comptes anuals 2021
 Memòria d'informació no financera 2021

 Memòria anual 2020
 Comptes anuals 2020
 Memòria d'informació no financera 2020

 Memòria anual 2019
 Comptes anuals 2019
 Memòria d'informació no financera 2019

 Memòria anual 2018
 Comptes anuals 2018
 Memòria d'informació no financera 2018

 Memòria anual 2017
 Comptes anuals 2017

 Memòria anual 2016
 Comptes anuals 2016

 Memòria anual 2015
 Comptes anuals 2015

 Memòria anual 2014
 Comptes anuals 2014

 Memòria anual 2013
 Comptes anuals 2013

 Memòria anual 2012
 Comptes anuals 2012

 Memòria anual 2011
 Comptes anuals 2011

 Memòria anual 2010
 Comptes anuals 2010

 Memòria anual 2009
 Comptes anuals 2009

 Memòria anual 2008
 Comptes anuals 2008

 Memòria anual 2007
 Comptes anuals 2007

 Memòria anual 2006
 Comptes anuals 2006

 Memòria anual 2005
 Comptes anuals 2005

 Memòria anual 2004
 Comptes anuals 2004

 Memòria anual 2003
 Comptes anuals 2003

 Memòria anual 2002
 Comptes anuals 2002

 Memòria anual 2001
 Comptes anuals 2001

 Memòria anual 2000
 Comptes anuals 2000