PIMEC ofereix la possibilitat als empresaris de la construcció de Catalunya registrar els certificats digitals a les seves oficines

Granollers.- PIMEC ha estat la primera patronal catalana i espanyola acreditada per emetre certificats digitals, una eina que permetrà facilitar la signatura electrònica a les empreses perquè realitzin en línia totes les gestions amb les administracions públiques, com l'Agència Tributària, la Seguretat Social, el Ministeri d'Administracions Públiques o el Registre, així com la tramitació administrativa i la sol·licitud d'ajudes i subvencions. Per poder emetre certificats digitals, PIMEC s'ha constituït com una autoritat de registre oficial per tramitar aquests certificats i evitar així desplaçaments innecessaris als empresaris a través de les onze oficines de l'entitat arreu del territori.
PIMEC ofereix la possibilitat als empresaris de la construcció de Catalunya registrar els certificats digitals a les seves oficines

PIMEC ofereix la possibilitat als empresaris de la construcció de Catalunya registrar els certificats digitals a les seves oficines

Granollers.- PIMEC ha estat la primera patronal catalana i espanyola acreditada per emetre certificats digitals, una eina que permetrà facilitar la signatura electrònica a les empreses perquè realitzin en línia totes les gestions amb les administracions públiques, com l'Agència Tributària, la Seguretat Social, el Ministeri d'Administracions Públiques o el Registre, així com la tramitació administrativa i la sol·licitud d'ajudes i subvencions. Per poder emetre certificats digitals, PIMEC s'ha constituït com una autoritat de registre oficial per tramitar aquests certificats i evitar així desplaçaments innecessaris als empresaris a través de les onze oficines de l'entitat arreu del territori.