Científics investiguen com recollir i tractar el diòxid de carboni per pal·liar el canvi climàtic

La Unió Europea es vol posar les piles per lluitar contra el canvi climàtic. Ahir, per exemple, els 27 van acordar que el 20% de l'energia que obtingui el 2020 sigui renovable. No és l'únic canvi que veurem en els pròxims anys en el sector energètic. Segons un grup d'experts de l'ONU, a més de potenciar alternatives als hidrocarburs i reduir el consum global d'energia, farà falta desfer-se del diòxid de carboni. Una forma ben coneguda és la reforestació i estratègies semblants, però també s'està investigant si és viable l'anomenat segrest del CO2. És a dir, enterrar el gas al subsòl.
Científics investiguen com recollir i tractar el diòxid de carboni per pal·liar el canvi climàtic
Barcelona

Científics investiguen com recollir i tractar el diòxid de carboni per pal·liar el canvi climàtic

La Unió Europea es vol posar les piles per lluitar contra el canvi climàtic. Ahir, per exemple, els 27 van acordar que el 20% de l'energia que obtingui el 2020 sigui renovable. No és l'únic canvi que veurem en els pròxims anys en el sector energètic. Segons un grup d'experts de l'ONU, a més de potenciar alternatives als hidrocarburs i reduir el consum global d'energia, farà falta desfer-se del diòxid de carboni. Una forma ben coneguda és la reforestació i estratègies semblants, però també s'està investigant si és viable l'anomenat segrest del CO2. És a dir, enterrar el gas al subsòl.
Actualitzat
En l'extracció de petroli, ja fa anys que s'injecta CO2 al subsòl. Ara s'utilitza, juntament amb aigua, per fer menys viscós el petroli i facilitar-ne l'extracció. En el futur es podrien aprofitar els espais que han quedat buits per emmagatzemar el CO2.

La indústria petrolera veu aquesta tècnica com una gran oportunitat de negoci, ja que, d'una banda, s'ocuparia de l'extracció i comercialització dels hidrocarburs, i, de l'altra, trauria profit del transport i emmagatzematge del principal dels seus residus, el diòxid de carboni. De fet, ara ja s'injecta CO2 al subsòl per extreure millor el petroli, però fer-ho a gran escala encara està en fase experimental. Grups ecologistes remarquen aquesta circumstància, però probablement el principal problema serà econòmic. Recollir i tractar el CO2 d'una central tèrmica, per exemple, pot encarir enormement l'obtenció d'electricitat.

El problema del petroli

El petroli és una font d’energia que no durarà sempre. És més, es calcula que a partir de l'any 2030 començarà a decaure'n la producció. I fins i tot els més pessimistes diuen que això passarà d'aquí a ben poc, el 2010. En paral·lel, la demanda energètica anirà augmentant. L'alternativa al petroli és el carbó, però resulta que contamina molt més. Això fa més necessari trobar noves maneres de lluitar contra la contaminació.

Països com la Xina o l'Índia ja s'estan plantejant utilitzar el carbó com a principal font d'energia. Al ritme actual, aquest mineral no s'esgotaria fins d'aquí a un parell de segles. El problema és que el carbó genera el doble de diòxid de carboni que el gas natural i bastant més que el petroli. Això pot tenir conseqüències molt greus per al medi ambient, ja que les emissions d'aquest gas tendiran a augmentar.

NOTÍCIES RELACIONADES