El nou decret llei regula els lloguers temporals i els d'habitacions (Ajuntament de Barcelona/Laura Guerrero)

Nova regulació per als lloguers de temporada i d'habitacions: quins tindran límit de preu

El decret preveu que tots els contractes de lloguer temporal facin constar la causa o finalitat de l'arrendament i un règim de sancions que van dels 3.000 als 900.000 euros

Virgínia Arqué NuenoActualitzat

El govern ha aprovat aquest dimecres un decret llei per regular els lloguers temporals i els d'habitacions, i mirar de frenar així dos models que escapen al control de preus que estableix la llei estatal pel dret de l'habitatge. L'objectiu és que finalment quedin inclosos en la regulació dels preus dels lloguers.

A la pràctica, els lloguers per lleure i vacances, i per assistir a activitats recreatives i culturals, no estaran regulats perquè seran considerats de temporada. Mentre que quan es llogui per raó d'estudis, atenció mèdica o feina, aleshores es consideraran permanents i els preus tindran els topalls corresponents.

Pel que fa a les habitacions, la suma de les rendes de cadascuna de les habitacions que es lloguen no podrà superar el topall de lloguer del pis. 

El lloguer que s'anomena de temporada, el que va dels 30 dies als 11 mesos com a màxim, no para de créixer. Només a Barcelona, l'oferta de pisos de lloguer temporal ha passat del 16 al 30% en dos anys, segons un portal de lloguer.

Aquestes mesures anunciades pel govern s'incorporaran a la llei catalana de l'habitatge, però superen la llei espanyola i, per tant, es podria presentar recurs al Tribunal Constitucional. De moment, els canvis es faran modificant diversos articles de la Llei catatala del dret a l'habitatge i entraran en vigor l'endemà que es publiqui al DOG.

El decret llei és una mesura d'urgència que aprova el govern, però que ha de ser ratificada pel Parlament en un termini de 30 dies, encara que ja hagi entrat en vigor.


Què diu el decret?

El nou decret llei aprovat aquest dimecres regula els arrendaments temporals i el lloguer d'habitacions en zones declarades de mercat residencial tensat, on s'aplica, des de fa un mes, la contenció de preus del lloguer.

I ho fa, per una banda, definint què es pot considerar lloguer temporal i què no --tal com s'entén ara-- i obligant que en els contractes consti la causa o finalitat de l'arrendament --l'ús que es farà de l'habitatge.

També obliga la propietat a informar en els anuncis, ofertes i contractes del preu de referència del lloguer segons els índexs oficials, la renda del darrer contracte vigent en els últims cinc anys i la condició de gran tenidor del propietari, si és el cas.

A més, estableix un règim sancionador per a qui no compleixi aquesta normativa.

En tots els contractes haurà de constar l'ús que es fa de l'habitatge (Ajuntament de Barcelona/Lucas Amillano)

Què pot ser lloguer temporal i què està subjecte a un topall?

En concret, el nou decret llei estableix que el lloguer de temporada és aquell amb finalitats de lleure, vacances, recreatives o culturals --com certàmens, congressos, fires, festivals i altres esdeveniments--, uns usos diferents dels d'habitatge habitual, en els quals no s'aplica la contenció de preus.

No es pot fer un contracte de lloguer de temporada quan l'habitatge es destini a finalitats professionals, laborals, d'estudis, d'atenció o assistència mèdica o d'altres d'anàlogues per cobrir un habitatge permanent, encara que sigui per poc temps. En aquests casos, el contracte està sotmès a la contenció de preus i la resta de normativa sobre lloguer, com la prohibició de repercutir en el llogater les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte.

El decret llei obliga que en tots els contractes hi consti la causa o finalitat de l'arrendament. Si no es diu, es considerarà habitatge permanent. No fer-ho i aplicar-li un preu per sobre del topall comportarà una sanció, que serà greu o molt greu en funció de si el preu del lloguer supera en més d'un 30% el màxim aplicable segons l'índex de contenció de preus publicat el mes de març passat.
 

Topall al lloguer per habitacions

Pel que fa al lloguer per habitacions en les zones de mercat tensionat, el decret estableix que la suma de totes les rendes pactades en els diversos contractes simultanis no podrà superar la renda màxima aplicable si es llogués com a habitatge unitari (a una sola persona o unitat familiar).

Una pancarta contra l'especulació immobiliària a Barcelona (Isaac Planella)

El règim sancionador

El nou decret llei inclou un règim sancionador, segons el tipus d'infracció que es cometi:

► Una infracció molt greu és llogar l'habitatge per més del 30% del màxim que estableix la llei i pot ser sancionada amb multes que van des dels 90.001 als 900.000 euros.

► Es considera infracció greu llogar-lo per un preu superior d'entre el 10% i el 30%, així com no fer constar la causa o finalitat de l'arrendament i repercutir en els llogaters les despeses de gestió i formalització del contacte. Les sancions, en aquests casos, van dels 9.001 als 90.000 euros.

► Serà una infracció lleu que en els anuncis, ofertes o contracte no consti la informació requerida o que el preu superi en fins a un 10% el màxim aplicable en la contenció de rendes. Les multes, en aquests casos, poden anar dels 3.000 als 9.000 euros.

A Catalunya hi ha, actualment, 140 poblacions declarades com a zones tensionades, on s'ha limitat el preu màxim del lloguer. En aquests municipis hi viuen 6,2 milions de persones, un 80,6% de la població de Catalunya.

Aquest és el mapa amb els 140 municipis on a dia d'avui està limitat el preu del lloguer, un mapa que el govern vol ampliar, aviat, a 271 municipis:
 

 

Es tracta d'aquells municipis on el cost del lloguer, sumat a les despeses i subministraments bàsics, supera el 30% dels ingressos o renda mitjana de les llars. O bé aquells on el preu de lloguer ha augmentat almenys tres punts percentuals per sobre del creixement acumulat de l'IPC en els darrers cinc anys.

El govern, però, vol doblar aquesta xifra i ha iniciat els tràmits per afegir 131 municipis a la llista dels que tindran un topall, fins als 271, que arribarà on viu el 90% de la població.

La consellera de Territori, Ester Capella ha explicat aquest dimecres que l'objectiu d'aquest decret llei és evitar "la picaresca" d'abusar del lloguer temporal i "que no es consolidin pràctiques que al·ludeixen la llei":

"Aquests suposats lloguers de temporada són en realitat arrendaments temporals per la seva durada. Són un intent d'escapar al marc de regulació i hem d'aturar-ho."


Com pots consultar el preu del teu pis?

L'índex de preus de referència del Ministeri de l'Habitatge proporciona una forquilla de preus mínims i màxims per a cada immoble, en funció de la zona i les característiques.

El preu de referència dels immobles es pot consultar a la pàgina web habilitada pel Ministeri d'Habitatge.

S'ha de buscar l'immoble per l'adreça o la referència cadastral i s'han d'omplir algunes caselles sobre la superfície, l'altura, l'antiguitat, la conservació o els serveis de què disposa.

Catalunya és una de les comunitats amb més pes del lloguer, amb un 24,9% de tots els habitatges, davant de  Madrid, amb un 23,7%, però darrere de les illes Balears i les Canàries, amb més incidència del turisme, on la proporció és al voltant del 30%.

El lloguer ha augmentat a Catalunya entre un 43% i un 46% els últims anys, però mentre el lloguer permanent ha anat baixant fins a un 24%, el "suposat lloguer de temporada" no ha parat de créixer, segons ha alertat la consellera de Territori, Ester Capella.

L'habitatge de lloguer turístic encara té un percentatge molt baix del total, tot i que depèn del municipi. A Barcelona, per exemple, el 3,6% de l'habitatge de lloguer és turístic.

El Banc d'Espanya ha alertat aquest dimarts que cada cop faltaran més pisos per cobrir la demanda d'habitatge futura, un dèficit que també en farà disparar els preus. A Catalunya, per exemple, calcula que es necessitaran 140.000 habitatges d'aquí al 2025.
 

 

ARXIVAT A:
Habitatge
Anar al contingut