El concurs de la Grossa d'"El Matí"

Bases de participació del concurs de la Grossa (primera part)

Guanya un milió d'euros amb La Grossa i El matí de Catalunya Ràdio

 

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL

 

"GUANYA UN MILIÓ D'EUROS AMB LA GROSSA I CATALUNYA RÀDIO"

 

Primera – Àmbit objectiu

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) organitzen conjuntament la promoció comercial "Guanya un milió d'euros amb la Grossai Catalunya Ràdio", amb la finalitat d'obsequiar els guanyadors dels concursos que se celebrin in situ en cadascun dels programes "El matí de Catalunya Ràdio" que s'emetin els dies del 23 al 27 de novembre de 2015, ambdós inclosos, i del 30 de novembre al 4 de desembre del 2015, ambdós inclosos, amb deu bitllets del número 19830 de la loteria Grossa Cap d'Any 2015 (un guanyador per concurs i dia d'emissió del programa), número relacionat amb l'any de la primera emissió de Catalunya Ràdio.

 

Cadascun dels guanyadors d'aquests deu bitllets de loteria podria guanyar un milió d'euros en el cas que el seu número resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa Cap d'Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2015.

 

 

Segona - Àmbit subjectiu i forma de participació

 

Els oients de Catalunya Ràdio i seguidors de la Grossa que vulguin participar en aquesta promoció comercial, ideada per "El matí de Catalunya Ràdio", ho poden fer d'acord amb el que s'especifica en la base tercera d'aquesta promoció.

 

 

Tercera - Lloc de celebració, mecànica del concurs i premis

 

Se celebrarà un concurs, in situ i en directe en cadascun dels programes "El matí de Catalunya Ràdio" que s'emetin els dies del 23 al 27 de novembre de 2015, ambdós inclosos, i del 30 de novembre al 4 de desembre de 2015, ambdós inclosos.

 

L'organització del programa "El matí de Catalunya Ràdio" farà una crida a la participació dels oients i seguidors de la Grossa, en cadascuna de les esmentades emissions del programa, amb l'objectiu que aquests telefonin per tal de contestar la pregunta, enregistrada, que formuli en Xavier Solà, realitzador del programa "La nit dels ignorants 2.0", que s'haurà extret d'edicions anteriors i ja emeses d'aquest darrer programa esmentat.

 

En cada concurs hi haurà un únic guanyador (un guanyador per concurs i dia d'emissió del programa "El matí de Catalunya Ràdio"), que serà l'oient la trucada telefònica del qual sigui la primera de ser atesa per part de l'organització del programa, independentment de la resposta que doni l'oient, perquè el que es pretén és valorar i premiar la capacitat imaginativa i improvisadora dels oients en respondre a la pregunta extreta del programa "La nit dels ignorants 2.0", però, alhora, descontextualitzada d'aquest programa.

 

Al guanyador de cada concurs que se celebri en el marc del programa "El matí de Catalunya Ràdio" se'l premiarà amb deu bitllets del número 19830 de la loteria Grossa Cap d'Any 2015.

 

Després de celebrat cada concurs es contactarà amb el guanyador, i durant l'emissió del programa es difondran el seu nom i cognoms.

 

Les respostes d'oients que, a criteri de l'organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatòries o immorals, NO s'admetran i seran excloses automàticament d'aquesta promoció comercial.

 

Cada guanyador ha de passar a recollir els bitllets amb què hagi resultat premiat a les oficines de Catalunya Ràdio, ubicades a l'Avinguda Diagonal, 614, de Barcelona (08021), on els seran lliurats prèvia acreditació amb el DNI (el premi és personal i intransferible) fins com a màxim el dia 30 de desembre de 2015, en horari de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores.

 

Els guanyadors són els únics responsables de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre'l i qualsevol dret sobre el premi sense possibilitat de reclamació.

 

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d'aquesta promoció, seran retornats per la CCMA a Loteria de Catalunya, atesa la condició de la CCMA de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

 

Loteria de Catalunya es reserva el dret de declarar deserts els premis d'aquesta promoció comercial, en cas d'impossibilitat d'adjudicació dels premis per qualsevol causa.

 

Quarta - Condicions i límits de participació

 

Els participants en els concursos que se celebrin en el marc d'aquesta promoció comercial han de ser majors d'edat.

 

No hi pot participar personal adscrit a la Loteria de Catalunya ni a la CCMA, ni cap persona relacionada professionalment amb aquesta promoció comercial, en la publicitat de la promoció ni en la loteria Grossa.

 

Es podrà participar tantes vegades com es vulgui, però el participant que resulti agraciat en algun dels concursos ja no podrà tornar a participar en els successius que es realitzin. En cas que torni a participar i la seva trucada torni a ser atesa la primera en un altra edició del concurs d'aquesta promoció comercial, no resultarà guanyador i l'organització passarà a atendre la següent trucada, i així successivament fins a l'adjudicació del premi.

 

En cas que algun dels participants, i a priori guanyador, no compleixi la totalitat dels requisits de participació, el premi s'adjudicarà al participant immediatament posterior en ordre de participació i, en el cas que aquest sigui el darrer, s'adjudicarà al primer.