Ensenyament mantindrà la participació de la comunitat educativa a parts iguals en la selecció de directors

Barcelona (ACN).- El futur decret de direccions que ha de regular de nou, i per complir la LOMCE, com es du a terme la selecció de directors de centre, mantindrà la mateixa proporció de membres de la comunitat educativa per garantir la seva participació en l'elecció. Així, dels cinc membres de la comissió assignats a l'administració, el Departament cedirà un membre al consell escolar i un membre al claustre de manera que el repartiment dels 9 membres serà al final, com fins ara. El Consell Escolar de Catalunya ha recollit aquesta proposta en un dictamen que també inclou instar al departament a buscar estratègies per garantir la democràcia als centres, responent les reivindicacions sindicals de retirada del decret.
Ensenyament mantindrà la participació de la comunitat educativa a parts iguals en la selecció de directors

Ensenyament mantindrà la participació de la comunitat educativa a parts iguals en la selecció de directors

Barcelona (ACN).- El futur decret de direccions que ha de regular de nou, i per complir la LOMCE, com es du a terme la selecció de directors de centre, mantindrà la mateixa proporció de membres de la comunitat educativa per garantir la seva participació en l'elecció. Així, dels cinc membres de la comissió assignats a l'administració, el Departament cedirà un membre al consell escolar i un membre al claustre de manera que el repartiment dels 9 membres serà al final, com fins ara. El Consell Escolar de Catalunya ha recollit aquesta proposta en un dictamen que també inclou instar al departament a buscar estratègies per garantir la democràcia als centres, responent les reivindicacions sindicals de retirada del decret.