Vuit de cada deu empreses espanyoles tenen menys de tres treballadors

Vuit de cada deu empreses espanyoles tenen menys de tres treballadors, segons dades de l'INE. Així doncs, les empreses de l'estat espanyol se segueixen caracteritzant per la seva reduïda dimensió, si es té en compte el nombre d'assalariats que tenen. L'any passat, el nombre d'empreses amb vint o més treballadors només van representar el 5,5% del total. Si s'observen les dades per sectors, el de serveis és el que va aglutinar el nombre més elevat d'empreses, prop del 54%. Catalunya és la comunitat autònoma que més empreses va concentrar, més del 18% del total, seguida d'Andalusia i Madrid. Aquestes tres comunitats concentren gairebé la meitat del total de les empreses espanyoles.
Madrid

Vuit de cada deu empreses espanyoles tenen menys de tres treballadors

Vuit de cada deu empreses espanyoles tenen menys de tres treballadors, segons dades de l'INE. Així doncs, les empreses de l'estat espanyol se segueixen caracteritzant per la seva reduïda dimensió, si es té en compte el nombre d'assalariats que tenen. L'any passat, el nombre d'empreses amb vint o més treballadors només van representar el 5,5% del total. Si s'observen les dades per sectors, el de serveis és el que va aglutinar el nombre més elevat d'empreses, prop del 54%. Catalunya és la comunitat autònoma que més empreses va concentrar, més del 18% del total, seguida d'Andalusia i Madrid. Aquestes tres comunitats concentren gairebé la meitat del total de les empreses espanyoles.
Actualitzat