TV3, la televisió més vista i Catalunya Ràdio, la més escoltada a Catalunya, segons el CAC

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha fet públic el seu segon informe sobre els gustos i les preferències del públic català pel que fa a televisió i ràdio. Es tracta d'una mena de radiografia, per edats, per ciutats i pobles,i per franges horàries dels mitjans de comunicació. Hi surten tots els mitjans i un dels titulars és que TV3 apareix com la televisió preferida -"hegemònica" diu el CAC- d'una bona majoria de catalans. De fet, 3 de cada 4 dels enquestats acostumen a veure la cadena autonòmica i el 39,6% considera que té la millor programació. Pel que fa a la ràdio, Catalunya Ràdio és la que s'escolta amb més freqüència.
TV3, la televisió més vista i Catalunya Ràdio, la més escoltada a Catalunya, segons el CAC
Informe CAC

TV3, la televisió més vista i Catalunya Ràdio, la més escoltada a Catalunya, segons el CAC

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha fet públic el seu segon informe sobre els gustos i les preferències del públic català pel que fa a televisió i ràdio. Es tracta d'una mena de radiografia, per edats, per ciutats i pobles,i per franges horàries dels mitjans de comunicació. Hi surten tots els mitjans i un dels titulars és que TV3 apareix com la televisió preferida -"hegemònica" diu el CAC- d'una bona majoria de catalans. De fet, 3 de cada 4 dels enquestats acostumen a veure la cadena autonòmica i el 39,6% considera que té la millor programació. Pel que fa a la ràdio, Catalunya Ràdio és la que s'escolta amb més freqüència.
Actualitzat
Són 1.600 persones consultades, de tots dos sexes i majors de 16 anys, residents en llars amb telèfon, amb l'opinió de les quals el CAC ha fet aquest estudi. Pel que fa a la televisió, TV3 és la que acostumen a veure 3 de cada 4 dels enquestats. Destaca també l'hegemonia de TV3, considerada com la que té una millor programació, en conjunt, pel 39,6 % dels enquestats. La segueix Tele5, valorada com la cadena políticament més imparcial per un 13,9 %. Després ve la primera de TVE, amb un 9,2 %, i Antena 3, amb 5,2 %. El 33 és considerat per un 4,7 % d'enquestats i la 2 de TVE per un 3,4 %. Destaca que el perfil de l'espectador de TV3 és una persona nascuda a Catalunya, que parla habitualment català, d'edat madura, i que resideix en municipis mitjans i petits. Mentre que l'espectador de Tele5 acostuma a ser originari de la resta d'Espanya, jove, i que viu en grans ciutats. Pel que fa a la ràdio, Catalunya Ràdio és la que s'escolta amb més freqüència, seguida per la SER i les ràdios locals. Una dada destacada pel que fa a la programació de totes les emissores: els espectadors es mostren crítics en tres temes. Primer: l'emissió d'escenes i missatges perjudicials per a infants i joves en horari protegit. Segon: les mancances relatives a la imparcialitat en el tractament dels partits polítics. I tercer: es critiquen les actituds poc respectuoses envers determinades sensibilitats religioses. Un altre motiu de queixa és l'excés d'anuncis publicitaris, la publicitat enganyosa, la participació en programes televisius a través de missatges de telèfons mòbils i el canvi dels nivells de so en els anuncis. No falten crítiques a la teleescombraries. Més de la meitat dels enquestat són favorables a una regulació o prohibició d'aquests tipus de programes, que es fa extensiva als continguts violents dels programes infantils. Pel que fa a l'elecció del nou responsable de la Corporació Catalana de Radiotelevisió (CCRTV), el president del CAC espera que es decideixi com més aviat millor i que es facin els canvis promesos pel nou govern tripartit pel que fa al seu organisme i poder exercir les responsabilitats promeses en el seu programa.