Més de 8.000 immigrants encara no tenen la nova targeta sanitària

Barcelona (ACN).- Més de 8.000 immigrants residents a Catalunya encara no tenen la nova targeta sanitària que els ha de permetre accedir a l'atenció mèdica universal. Dels 110.000 estrangers que es podien quedar sense assistència sanitària, segons el decret del govern espanyol, la Generalitat n'ha localitzat a través del padró uns 100.000, que podran ser atesos. De la resta, que no han estat localitzats, uns 1.500 s'han dirigit per pròpia iniciativa a algun centre sanitari per rebre la targeta. Per això, en queden encara 8.500 que no la tenen, però bona part d'ells poden haver deixat el país per motius diversos.
Més de 8.000 immigrants encara no tenen la nova targeta sanitària

Més de 8.000 immigrants encara no tenen la nova targeta sanitària

Barcelona (ACN).- Més de 8.000 immigrants residents a Catalunya encara no tenen la nova targeta sanitària que els ha de permetre accedir a l'atenció mèdica universal. Dels 110.000 estrangers que es podien quedar sense assistència sanitària, segons el decret del govern espanyol, la Generalitat n'ha localitzat a través del padró uns 100.000, que podran ser atesos. De la resta, que no han estat localitzats, uns 1.500 s'han dirigit per pròpia iniciativa a algun centre sanitari per rebre la targeta. Per això, en queden encara 8.500 que no la tenen, però bona part d'ells poden haver deixat el país per motius diversos.