La xaria, la llei islàmica

El cas de Safiya i el nou cas d'Amina Lawal són una mostra de fins on pot arribar el radicalisme religiós. Es fonamenta en la xaria, la llei islàmica, que és un recull de normes, tradicions i costums que s'aplica a un 20% de la població mundial. La seva interpretació pot ser diversa i, per tant, també pot variar la duresa dels càstigs que se'n deriven.

Actualitzat
Xaria: llei islàmica en què s'inspiren les legislacions de la majoria de països musulmans. La llei islàmica està formada bàsicament per dos cossos: la paraula de Déu, i els costums, la summa, la tradició. L'Alcorà és un llibre feminista, si el situem en el lloc, la península aràbiga, i en el temps en què s'escriu. Passa de considerar la dona com un objecte d'herència a ser un subjecte d'herència. I són els primers musulmans els que s'encarreguen de complementar aquest missatge. Hi ha una lectura restringida de l'Alcorà i no es llegeixen tots els llibres. Hi ha un capítol clar que diu que s'apliquin càstigs corporals, tallant la mà a un lladre, però en la línia següent: Déu diu que això es faci si no hi ha una compensació entre l'ofès i l'ofensor. Per tant, obre la porta a un sistema com el nostre de multes i de presó.
Anar al contingut