La Generalitat engega una xarxa de control d'emissions de telefonia mòbil

Les antenes de telefonia mòbil ja fa temps que formen part del paisatge de la majoria de ciutats. El nombre oficial d'antenes de telefonia mòbil instal·lades a Catalunya no se sap del cert, però es calcula que podrien arribar a les 8.000. I quan s'implanti la UMTS, la nova generació de telèfons mòbils amb més prestacions, en caldran moltes més. És per això que la Generalitat ha engegat una xarxa de control d'emissions, pionera a l'estat espanyol, que garanteixi en tot moment que no se superi mai el màxim permès.
La Generalitat engega una xarxa de control d'emissions de telefonia mòbil
Barcelona

La Generalitat engega una xarxa de control d'emissions de telefonia mòbil

Les antenes de telefonia mòbil ja fa temps que formen part del paisatge de la majoria de ciutats. El nombre oficial d'antenes de telefonia mòbil instal·lades a Catalunya no se sap del cert, però es calcula que podrien arribar a les 8.000. I quan s'implanti la UMTS, la nova generació de telèfons mòbils amb més prestacions, en caldran moltes més. És per això que la Generalitat ha engegat una xarxa de control d'emissions, pionera a l'estat espanyol, que garanteixi en tot moment que no se superi mai el màxim permès.
Actualitzat
Al llarg dels últims mesos s'han instal·lat sensors capaços de registrar la intensitat de les emissions. Són aparells desenvolupats íntegrament a Catalunya, instal·lats prop d'antenes i amb un abast d'un centenar de metres. Les dades que proporcionen són analitzades al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Es fa un seguiment hora per hora dels 83 sensors que hi ha repartits per tot el territori. A cada comarca n'hi ha, com a mínim, un, i només a la ciutat de Barcelona se'n concentren deu.

Actualment, el màxim d'emissions permeses per la Unió Europea és de 42 volts per metre quadrat, però la normativa catalana ha rebaixat el límit fins als 27. A la pràctica, no es vol permetre que cap emissió superi els 10 volts i, de moment, ningú no s'hi acosta. A Cornellà de Terri, per exemple, el màxim detectat diumenge va ser de 0,3 volts/metre quadrat. A Rubí es va arribar als 3, Viella i Tortosa van registrar un exigu 0,1 i la mesura més alta del dia va ser la de Barcelona: 5 volts per metre quadrat.