La generació de residus al Vallès Occidental s'estabilitza en 1,4 Kg per habitant i dia tot i l'augment de la població

Terrassa.- La generació de residus al Vallès Occidental registra una estabilització des de l'any 2003 i se situa en 1,4 Kg per habitant i any (dades del 2005) malgrat que la població ha augmentat quasi en 40.000 habitants des del 2003. A més, l'estudi sobre l'evolució dels residus fet pel Consell Comarcal mostra com ha disminuït la quantitat de resta (deixalles barrejades que no s'han recollit selectivament) passant del 82,4% al 2003 fins el 79,2% al 2005, i en canvi han augmentat les deixalles reciclades prop d'un 10% entre els anys esmentats.
La generació de residus al Vallès Occidental s'estabilitza en 1,4 Kg per habitant i dia tot i l'augment de la població

La generació de residus al Vallès Occidental s'estabilitza en 1,4 Kg per habitant i dia tot i l'augment de la població

Terrassa.- La generació de residus al Vallès Occidental registra una estabilització des de l'any 2003 i se situa en 1,4 Kg per habitant i any (dades del 2005) malgrat que la població ha augmentat quasi en 40.000 habitants des del 2003. A més, l'estudi sobre l'evolució dels residus fet pel Consell Comarcal mostra com ha disminuït la quantitat de resta (deixalles barrejades que no s'han recollit selectivament) passant del 82,4% al 2003 fins el 79,2% al 2005, i en canvi han augmentat les deixalles reciclades prop d'un 10% entre els anys esmentats.