Investigadors de la UAB desenvolupen el primer "Atles climàtic digital de la península Ibèrica"

Un equip d'investigadors del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia i del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat el primer "Atlas climàtic digital de la península Ibèrica". L'atles utilitza eines digitals per portar a terme tot el procés cartogràfic: des de l'obtenció de dades, la seva depuració i l'elaboració dels mapes fins a la difusió per internet. S'han obtingut mapes de gran qualitat i precisió gràcies a la combinació de tècniques de cartografia, modelització matemàtica i anàlisi estadística.
Investigadors de la UAB desenvolupen el primer "Atles climàtic digital de la península Ibèrica"
Bellaterra

Investigadors de la UAB desenvolupen el primer "Atles climàtic digital de la península Ibèrica"

Un equip d'investigadors del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia i del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat el primer "Atlas climàtic digital de la península Ibèrica". L'atles utilitza eines digitals per portar a terme tot el procés cartogràfic: des de l'obtenció de dades, la seva depuració i l'elaboració dels mapes fins a la difusió per internet. S'han obtingut mapes de gran qualitat i precisió gràcies a la combinació de tècniques de cartografia, modelització matemàtica i anàlisi estadística.
Actualitzat
L'atles està disponible gratuïtament per internet a través d'un servidor de cartografia que permet dos nivells d'interacció: un nivell senzill per a usuaris no especialitzats que permet consultar i imprimir la informació i un segon nivell més complex per a usuaris avançats que permet la descàrrega de dades originals per incorporar la informació als Sistemes d'Informació Geogràfica i portar a terme anàlisis més complexes.

A diferència del que passa amb altres servidors de cartografia, el format de les dades segueix un patró estàndard que permet als usuaris creuar la informació de l'atles amb altres dades mediambientals i geogràfiques amb l'objectiu de millorar la comprensió, interpretació i gestió del mitjà.

Els mapes de l'atles es basen en la mitjana de sèries de llarga durada (entre 15 i 50 anys) de les estacions meteorològiques. Donen, per tant, una perspectiva diferent de la que ofereixen les previsions a curt termini dels mapes meteorològics. Pel professor de la UAB Joan Roure, la realització de l'atles respon al fet que "ens vam adonar de l'absència de cartografia climàtica generada mitjançant mètodes objectius per a l'àmbit de la península Ibèrica, ja que la cartografia climàtica que existia fins ara era d'origen analògic i es basava, principalment, en la interpretació subjectiva per part dels experts".