Hisenda diu que Endesa factura un IVA excessiu a la Vall Fosca i reclama que s'ajusti al del contracte del 1927

Hisenda diu que Endesa factura un IVA excessiu a la Vall Fosca i reclama que s'ajusti al del contracte del 1927

Hisenda diu que Endesa factura un IVA excessiu a la Vall Fosca i reclama que s'ajusti al del contracte del 1927

ACN La Torre de Cabdella.-La Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda ha dictaminat que Endesa ha de facturar l'IVA del contracte col·lectiu (1927) per la cessió de terrenys comunals a la Vall Fosca. La resposta d'Hisenda a l'Ajuntament de la Torre de Capdella és que la companyia elèctrica va facturar un IVA excessiu als veïns de la Vall Fosca. El desacord de l'Ajuntament i els veïns en el sistema de facturació va arribar als tribunals i va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui l'any passat va resoldre a favor d'Endesa en considerar que tributava correctament la taxa. Els afectats van rebutjar pagar les factures i operaris es van presentar a la Vall per tallar la llum. Finalment, es va arribar a un acord per liquidar les factures impagades.La resposta d'Hisenda arriba després que l'Ajuntament i els veïns fessin una consulta a l'Agència Tributaria de Madrid.

La CUP Vall Fosca, el passat 20 d'abril, va denunciar Endesa a Consum perquè se li obrís un expedient sancionador per facturar erròniament. A més, es va demanar un arbitratge col·lectiu per atendre les reclamacions dels 22 veïns que han autoliquidat les factures segons el contracte de 1927. Aquest arbitratge també ha de servir per a la resta de veïns que van pagar el preu reclamat indegudament per la companyia elèctrica.Endesa va oferir als veïns finançar aquest deute sense interessos de demora, a canvi de renunciar a reclamar aquesta quantitat en un futur. El contracte també el va subscriure el Consistori, que ara com ara, ja ha liquidat 106.692 euros dels 260.574 que reclama Endesa. Al conjunt dels afectats ha suposat un volum d'IVA superior al milió d'euros. Contra aquest acord signat el 12 de gener del 2017, la CUP interposarà un recurs de reposició per no ajustar-se al dret.El conveni que tenen a la Vall Fosca reconeix un seguit de drets (no es paga terme de potència, ni altes de comptadors, per exemple) i es paga un preu per kW molt més baix que el preu de mercat a canvi de l'ocupació de terrenys comunals.Tant des de l'Associació de veïns afectats com des de l'Ajuntament no volen fer cap tipus de valoració de la resposta d'Hisenda i s'han limitat a dir que quan els advocats tinguin la resolució definitiva i s'hagin acabat els processos judicials i burocràtics valoraran els dictàmens.