El govern implantarà la finestreta única per a les persones dependents, 330.000 a Catalunya

A Catalunya hi ha 330.000 persones dependents i els serveis socials per atendre-les són insuficients. Una xifra que ha reconegut la mateixa consellera de Benestar, Anna Simó. Per això, s'està treballant en la creació de l'Agència Catalana de la Dependència, que funcionarà l'any que ve. Mentrestant, però, ja estan posant fil a l'agulla. Aquest any es posaran en marxa dotze plans territorials per començar a coordinar els recursos assistencials. Es tracta que els serveis no es dupliquin i les persones dependents no hagin de complir molts tràmits. Aquesta experiència es farà extensiva a tot Catalunya.
El govern implantarà la finestreta única per a les persones dependents, 330.000 a Catalunya
Benestar Social i Salut

El govern implantarà la finestreta única per a les persones dependents, 330.000 a Catalunya

A Catalunya hi ha 330.000 persones dependents i els serveis socials per atendre-les són insuficients. Una xifra que ha reconegut la mateixa consellera de Benestar, Anna Simó. Per això, s'està treballant en la creació de l'Agència Catalana de la Dependència, que funcionarà l'any que ve. Mentrestant, però, ja estan posant fil a l'agulla. Aquest any es posaran en marxa dotze plans territorials per començar a coordinar els recursos assistencials. Es tracta que els serveis no es dupliquin i les persones dependents no hagin de complir molts tràmits. Aquesta experiència es farà extensiva a tot Catalunya.
Actualitzat
A partir d'ara, l'atenció a persones dependents es decidirà des d'una sola instància, que buscarà també quin és el recurs assistencial més adequat en cada cas, si l'atenció domiciliària o el centre de dia, per exemple. Els departaments de Benestar i Família i Salut posaran en marxa el mes que ve una dotzena de plans territorials per aprofitar tots els serveis socials i coordinar les administracions que els gestionen. Es tracta que els serveis no es dupliquin i les persones dependents no es perdin en els laberints administratius.

L'experiència d'aquests dotze projectes territorials, que encara no es vol dir on seran, es farà extensiva l'any que ve a tot Catalunya, quan entri en funcionament l'Agència Catalana de Dependència. Però, paral·lelament haurà d'augmentar la cobertura dels serveis socials.

El 2004 les places residencials públiques i concertades cobrien el 5% de la població més gran de 65 anys.

A Catalunya, l'atenció a les persones dependents costa ara uns 300 milions d'euros anuals. Les inversions en serveis especialitzats augmentaran 60 milions el 2005, que s'hauran d'anar augmentant en exercicis posteriors quan el govern espanyol hagi decidit com pensa finançar l'atenció a la dependència a tot l'Estat.