El Govern autoritza el conseller d'Economia a formalitzar operacions d'endeutament durant l'any 2015

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat autoritzar el conseller d'Economia i Coneixement a formalitzar operacions d'endeutament durant l'any 2015, després que el Parlament de Catalunya hagi aprovat la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. L'autorització es fa extensiva al mes de gener del 2016, com ja es va fer l'any passat, amb la novetat que no caldrà informe previ per crear nou deute, tal com preveu la Llei de mesures del 2015, que modifica l'article 22 de la Llei de finances públiques amb la finalitat de flexibilitzar i agilitar la gestió financera del Govern.

El Govern autoritza el conseller d'Economia a formalitzar operacions d'endeutament durant l'any 2015

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat autoritzar el conseller d'Economia i Coneixement a formalitzar operacions d'endeutament durant l'any 2015, després que el Parlament de Catalunya hagi aprovat la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. L'autorització es fa extensiva al mes de gener del 2016, com ja es va fer l'any passat, amb la novetat que no caldrà informe previ per crear nou deute, tal com preveu la Llei de mesures del 2015, que modifica l'article 22 de la Llei de finances públiques amb la finalitat de flexibilitzar i agilitar la gestió financera del Govern.