El Bisbat de Girona tanca el 2006 amb un balanç positiu i afronta com 'un repte' el nou model de finançament

Girona.- El Bisbat de Girona ha tancat l'any 2006 amb un superhàbit de 68.126,61 euros després d'anys finalitzant amb un balanç negatiu. El del 2006 i el del 2007 seran els darrers anys que comptaran amb el finançament que hi havia fins ara ja que, a partir del gener de l'any que ve, entrarà en vigor el nou model de finançament per l'església que preveu que el percentatge de les creuetes passi del 0,5239% al 0,70%, que desaparegui l'exempció d'IVA i la renúncia al complement pressupostari. Davant aquesta situació, l'ecònom diocesà, Robert Xifre, ha explicat que afronten el nou model de finançament com 'un repte' però especifica que el Bisbat es troba 'lluny d'arribar a l'autososteniment'. Al Bisbat de Girona més de la meitat dels ingressos provenen de l'aportació dels fidels tot i que les creuetes estan a una mitjana inferior a l'espanyola, el 2005 va ser del 25,75% mentre que a l'estat espanyol és d'entre el 38 i el 40%.
El Bisbat de Girona tanca el 2006 amb un balanç positiu i afronta com 'un repte' el nou model de finançament

El Bisbat de Girona tanca el 2006 amb un balanç positiu i afronta com 'un repte' el nou model de finançament

Girona.- El Bisbat de Girona ha tancat l'any 2006 amb un superhàbit de 68.126,61 euros després d'anys finalitzant amb un balanç negatiu. El del 2006 i el del 2007 seran els darrers anys que comptaran amb el finançament que hi havia fins ara ja que, a partir del gener de l'any que ve, entrarà en vigor el nou model de finançament per l'església que preveu que el percentatge de les creuetes passi del 0,5239% al 0,70%, que desaparegui l'exempció d'IVA i la renúncia al complement pressupostari. Davant aquesta situació, l'ecònom diocesà, Robert Xifre, ha explicat que afronten el nou model de finançament com 'un repte' però especifica que el Bisbat es troba 'lluny d'arribar a l'autososteniment'. Al Bisbat de Girona més de la meitat dels ingressos provenen de l'aportació dels fidels tot i que les creuetes estan a una mitjana inferior a l'espanyola, el 2005 va ser del 25,75% mentre que a l'estat espanyol és d'entre el 38 i el 40%.