Unió de Pagesos denuncia que Agricultura fa una gestió negligent dels fons europeus de desenvolupament rural

Unió de Pagesos denuncia que Agricultura fa una gestió negligent dels fons europeus de desenvolupament rural

Unió de Pagesos denuncia que Agricultura fa una gestió negligent dels fons europeus de desenvolupament rural

ACN Lleida.-Unió de Pagesos (UP) denuncia que, des del començament d'aquest any fins ara, el Departament d'Agricultura només ha executat 36,4 milions d'euros, dels quals 15,6 milions a càrrec del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER), en mesures i operacions incloses al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 de Catalunya. Segons el sindicat, la ''negligència'' d'aquesta gestió, que suposa ''la pitjor de les execucions a Catalunya des de l'inici de la crisi econòmica i de les finances públiques'', ja ha comportat fortes retallades en els ajuts del 2015 i 2016 a les inversions en la millora de la competitivitat, en mitigació del canvi climàtic i en diversificació adreçats a les explotacions de pagesia professional.

Segons UP, a més, pel que fa als ajuts 2015, els adreçats a les compensacions a les zones amb limitacions naturals o altres especifiques del 2015 (abans indemnitzacions compensatòries de zones de muntanya i desfavorides) han patit una reducció provisional del 22,48%.Per a les mesures d'agroambient i clima (gestió sostenible de zones humides, gestió i recuperació de prats de dall, apicultura per la millora de la biodiversitat, sistemes alternatius a la lluita química i producció integrada) i per a les de foment de l'agricultura i la ramaderia ecològiques la retallada ha estat del 20%, assegura el sindicat. A més, creuen que si es consolida la retallada del 20% en els ajuts ambientals, quedarà fixada una reducció idèntica per a les convocatòries del 2016 al 2019. En conjunt, la retallada efectuada el 2016 és de 21 milions d'euros i assolirà els 34,7 milions fins al 2019, assenyala UP.El sindicat estima que al ritme actual l'execució assolirà a finals d'aquest any una xifra força inferior a la del 2015, quan aquest 2016 el Departament disposa del pressupost prorrogat. En aquest sentit, recorden que el Ple del parlament del 14 d'abril de 2010 va acordar unànimement l'objectiu d'executar de forma òptima el PDR de Catalunya.Unió de Pagesos denuncia que aquesta gestió negligent s'ha dut a terme sense tenir en compte els acords unànimes que, a proposta del sindicat, es van adoptar a la Taula Agrària del 2 de juliol de 2014, així com els mandats polítics recollits, sense cap vot en contra, en la Resolució 739\/X del Parlament sobre el món agrari. Aquesta resolució instava el Govern a actuar per garantir el finançament autonòmic del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, respectant-ne les prioritats i assegurant-ne una execució anual òptima, ajustada al màxim a les previsions.Davant d'aquesta ''lamentable'' gestió d'Agricultura, que segons UP resta competitivitat a bona part de la pagesia professional catalana, es proposarà a tots els grups i partits amb representació parlamentària presentar iniciatives que concretin una execució que respecti les prioritats, tant de programació com d'execució, a Catalunya entre el conjunt de mesures i operacions incloses al PDR 2014-2020, prenent com a base els acords assolits als debats monogràfics sobre el món agrari dels anys 2010 i 2014, i que l'actual Govern ''ha trencat''.