Les obres d'ampliació de la dessaladora de Blanes començaran el primer semestre del 2006

Les obres d'ampliació de la dessaladora de Tordera, a Blanes, començaran el primer semestre del 2006, després d'obtenir el vistiplau definitiu del Ministeri de Medi Ambient. L'ampliació de la dessaladora permetrà duplicar la producció actual, molt necessària ja que la zona del delta del riu Tordera pateix una sobreexplotació dels aqüífers que es manifesta en una disminució del cabal i la qualitat de l'aigua. Per això, i tenint en compte la previsió de l'augment de demanda, s'aconsella ampliar la instal·lació de tractament d'aigua marina per disminuir la pressió sobre l'aqüífer de Tordera.
Les obres d'ampliació de la dessaladora de Blanes començaran el primer semestre del 2006
Blanes

Les obres d'ampliació de la dessaladora de Blanes començaran el primer semestre del 2006

Les obres d'ampliació de la dessaladora de Tordera, a Blanes, començaran el primer semestre del 2006, després d'obtenir el vistiplau definitiu del Ministeri de Medi Ambient. L'ampliació de la dessaladora permetrà duplicar la producció actual, molt necessària ja que la zona del delta del riu Tordera pateix una sobreexplotació dels aqüífers que es manifesta en una disminució del cabal i la qualitat de l'aigua. Per això, i tenint en compte la previsió de l'augment de demanda, s'aconsella ampliar la instal·lació de tractament d'aigua marina per disminuir la pressió sobre l'aqüífer de Tordera.
Actualitzat
El projecte de la nova instal·lació incorporarà deu hectòmetres cúbics a l'any d'aigua salada, a més dels que ja es produeixen, per tal d'aconseguir un total de 20 hectòmetres cúbics a l'any. El projecte comprèn la presa d'aigua de mar, la conducció a la dessaladora i el vessament de l'aigua de rebuig.

La presa de l'aigua de mar es podria fer mitjançant la captació oberta o per drenatges horitzontals, davant de la platja de Malgrat, al marge dret del riu Tordera, o bé davant de la platja de Sabadell, al marge esquerre del riu.