L'Ajuntament destina 4 milions d'euros a comprar locals tancats de Ciutat Vella per incentivar el comerç de barri

Ciutat Vella és un barri força prolífic en comerços -molts vinculats a la immigració. Però ara, l'Ajuntament vol posar-hi una mica d'ordre en el sentit d'evitar que hi hagi altes concentracions de botigues en una zona i que d'altres en quedin pràcticament buides. Per això ha engegat un pla específic en què destina 4 milions d'euros amb l'objectiu de comprar entre 20 i 25 locals comercials en desús per posar-los posteriorment al mercat establint quina activitat s'hi vol implantar per fomentar l'equilibri del comerç de Ciutat Vella. El procediment és semblant al que es va utilitzar amb els locals dels edificis públics que hi ha al voltant del mercat de Santa Caterina.
L'Ajuntament destina 4 milions d'euros a comprar locals tancats de Ciutat Vella per incentivar el comerç de barri
Barcelona

L'Ajuntament destina 4 milions d'euros a comprar locals tancats de Ciutat Vella per incentivar el comerç de barri

Ciutat Vella és un barri força prolífic en comerços -molts vinculats a la immigració. Però ara, l'Ajuntament vol posar-hi una mica d'ordre en el sentit d'evitar que hi hagi altes concentracions de botigues en una zona i que d'altres en quedin pràcticament buides. Per això ha engegat un pla específic en què destina 4 milions d'euros amb l'objectiu de comprar entre 20 i 25 locals comercials en desús per posar-los posteriorment al mercat establint quina activitat s'hi vol implantar per fomentar l'equilibri del comerç de Ciutat Vella. El procediment és semblant al que es va utilitzar amb els locals dels edificis públics que hi ha al voltant del mercat de Santa Caterina.
Actualitzat
L'Ajuntament comprarà els locals als propietaris que ho vulguin a un màxim de 3.000 euros el metre quadrat, una xifra situada a la banda baixa del preu de mercat. Es buscaran locals d'entre 100 i 120 metres quadrats. Després, els locals es llogaran amb opció de compra a través d'un concurs que establirà quina activitat s'hi vol implantar. En cas de compra, hauran de mantenir l'activitat comercial durant cinc anys.

S'han fixat unes zones prioritàries amb més necessitat de desenvolupament comercial, com la zona de ponent del Raval o la del Gòtic sud.

Segons el regidor del districte de Ciutat Vella, Carles Martí, el programa, que compta amb la col·laboració dels cinc eixos comercials del districte, neix amb l'objectiu de "dinamitzar" i "equilibrar" socialment i econòmicament els barris del districte, a l'hora que persegueix preservar la diversitat, el manteniment del comerç de proximitat i evitar l'especulació.

El programa, que busca possibilitar la selecció dels usos que es considerin més positius per a cada àmbit del districte, s'emmarca en el Pla d'Actuació del Districte de Ciutat Vella 2004-2007, que va assumir el compromís de posar en pràctica les mesures per promoure la dinamització del comerç en les àrees on calgui l'impuls de les activitats econòmiques.