La Seguretat Social redueix el superàvit un 28,7% i tanca el juliol amb un saldo positiu d'uns 6.100 milions

Es continua reduint el superàvit de la Seguretat Social. Els comptes fins al juliol s'han tancat amb un saldo positiu d'uns 6.100 milions d'euros. Això representa gairebé un 29% menys que al mateix període de l'any passat, segons les dades del Ministeri de Treball. Les despeses de la Seguretat Social creixen i no es pot compensar amb els ingressos. Als primers set mesos de l'any, les despeses han augmentat un 3,8% i els ingressos han tingut una lleugera disminució del 0,02%. Des del govern espanyol, destaquen que el superàvit aconseguit fins al juliol és molt superior al que tenien previst i que l'any es tancarà amb xifres positives a la Seguretat Social, gràcies a l'esforç de contenció en les despeses.
La Seguretat Social redueix el superàvit un 28,7% i tanca el juliol amb un saldo positiu d'uns 6.100 milions
Madrid

La Seguretat Social redueix el superàvit un 28,7% i tanca el juliol amb un saldo positiu d'uns 6.100 milions

Es continua reduint el superàvit de la Seguretat Social. Els comptes fins al juliol s'han tancat amb un saldo positiu d'uns 6.100 milions d'euros. Això representa gairebé un 29% menys que al mateix període de l'any passat, segons les dades del Ministeri de Treball. Les despeses de la Seguretat Social creixen i no es pot compensar amb els ingressos. Als primers set mesos de l'any, les despeses han augmentat un 3,8% i els ingressos han tingut una lleugera disminució del 0,02%. Des del govern espanyol, destaquen que el superàvit aconseguit fins al juliol és molt superior al que tenien previst i que l'any es tancarà amb xifres positives a la Seguretat Social, gràcies a l'esforç de contenció en les despeses.
Actualitzat
La Seguretat Social va obtenir un superàvit de 6.134,77 milions d'euros durant els set primers mesos de l'any; una xifra que equival al 0,58% del PIB i a un 28,7% menys a la del mateix període del 2009, quan el saldo positiu del sistema va arribar als 8.611,8 milions d'euros, segons ha informat el Ministeri de Treball i Immigració. A més, el ritme de descens del superàvit fins al juliol és superior al registrat al juny, quan el saldo positiu de la Seguretat Social va caure un 15,9% en taxa interanual.

Davant d'aquestes dades, el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha destacat que el superàvit obtingut fins al juliol és "molt superior" al previst pressupostàriament i ha insistit que la Seguretat Social tancarà l'any un altre cop en superàvit gràcies al comportament dels ingressos, que s'estan ajustant a la quantitat prevista en els pressupostos, i a l'"enorme esforç" de contenció i austeritat en les despeses. Per exemple, aquest mes d'agost les despeses pendents d'imputació pressupostària superarien els 1.000 milions d'euros.

El superàvit aconseguit fins al juliol rau
en uns ingressos que van arribar als 73.046,9 milions d'euros, un 0,02% menys, i d'uns pagaments que van sumar 66.912,1 milions d'euros, un 3,8% més que en els set primers mesos del 2009.

En termes de caixa, aquestes operacions no financeres es van concretar en una recaptació líquida de 68.927,7 milions d'euros, amb un descens del 2,4%, mentre que els pagaments van presentar un augment del 3,4%, fins a 66.456,7 milions.

Del volum total d'ingressos fins al juliol, el 91,5% corresponen a les entitats gestores i serveis comuns a la Seguretat Social, i el 8,5% restant a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals. Per part seva, les entitats gestores han fet el 92% dels pagaments i les mútues, el 8% restant.