La pujada de preus del 0,4% al desembre situa l'IPC del 2001 en el 2,7%

Els preus es van encarir al desembre un 0,4% i la inflació de tot l'any passat es queda, finalment, al 2,7%, segons les dades que ha difós aquest matí l'Institut d'Estadística. El 2,7% d'inflació se situa 7 dècimes per sobre del que havia previst el govern central. La puja de preus de desembre, superior a la que havien previst els experts, l'ha causada, sobretot, l'encariment dels aliments, coincidint amb les festes de Nadal, i també l'alça dels preus dels hotels, bars i restaurants.
La pujada de preus del 0,4% al desembre situa l'IPC del 2001 en el 2,7%
PREUS

La pujada de preus del 0,4% al desembre situa l'IPC del 2001 en el 2,7%

Els preus es van encarir al desembre un 0,4% i la inflació de tot l'any passat es queda, finalment, al 2,7%, segons les dades que ha difós aquest matí l'Institut d'Estadística. El 2,7% d'inflació se situa 7 dècimes per sobre del que havia previst el govern central. La puja de preus de desembre, superior a la que havien previst els experts, l'ha causada, sobretot, l'encariment dels aliments, coincidint amb les festes de Nadal, i també l'alça dels preus dels hotels, bars i restaurants.
Actualitzat
A Catalunya l'Índex de Preus al Consum (IPC) va augmentar en quatre dècimes el mes de desembre i va tancar l'any amb un increment del 2,8 per cent, una dècima més que el conjunt d'Espanya, tot i que durant la resta de l'any va estar lleugerament per sota de la mitjana espanyola. La província més inflacionista al desembre va ser Tarragona, amb un increment del 0,5 per cent, cosa que va situar la inflació en el conjunt de l'any en el 2,7 per cent. No obstant això, l'augment anual més gran va correspondre a Barcelona (2,8 el 2001 i 0,4 al desembre) i Lleida (2,8 en el total i 0,4 al desembre). La província catalana menys inflacionista el 2001 va ser Girona, amb un 2,3 per cent, després d'augmentar quatre dècimes al desembre. La inflació va començar el 2001 al voltant del quatre per cent, un nivell que es va mantenir fins després de l'estiu quan la baixada del preu dels carburants va afavorir un índex de preus al consum més moderat. Al juliol, l'IPC se situava en el 3,8 per cent per anar baixant fins arribar al 2,7 per cent al desembre, set dècimes per damunt de les previsions inicials. La inflació de l'any passat se situa lleugerament per sota de la que hi va haver l'any 1999, un exercici en què els preus van créixer notablement respecte als dos anys anteriors. La inflació es va disparar el 2000, un any en què els preus van pujar un quatre per cent de mitjana. En aquest context, doncs, la inflació es va moderar l'any passat, encara que va superar àmpliament les previsions del govern. La causa principal del creixement dels preus del 2001 ha estat l'encariment dels aliments i de les begudes no alcohòliques, que van pujar un 5,9 per cent. Els preus dels hotels, els cafès i els restaurants també es van incrementar notablement l'any passat. L'augment, en aquest cas, és del 4,7 per cent. La baixada del preu dels carburants va repercutir favorablement en els transports, que es van abaratir un 2,8 per cent. Un altre capítol que va contribuir a moderar la inflació van ser les comunicacions, els preus de les quals van retrocedir en la mateixa proporció. L'any passat els sous van pujar un 3,48 per cent de mitjana, gairebé 8 dècimes més que la inflació, segons dades del Ministeri de Treball. En concret, el 2001 es van pactar més de 4 mil convenis, que van afectar al voltant de 7 milions 600 mil treballadors. Segons aquestes dades, els treballadors han guanyat poder adquisitiu, gràcies a la moderació que han tingut els preus durant la segona meitat de l'any.