La Generalitat adapta l'Observatori Català de la Justícia a l'organització territorial del poder judicial

Cervera (ACN).- El Govern ha aprovat el projecte de decret que permet modificar l'estructura i composició de l'Observatori Català de la Justícia per tal d'adaptar-lo a la nova realitat de l'organització territorial del poder judicial. D'aquesta manera, els representants de l'Observatori procedents de l'administració de justícia s'adapten a la nova organització territorial del Ministeri Fiscal aprovada el 2007 i, per tant, a l'existència de la figura del fiscal de Catalunya. A més, totes les organitzacions i associacions representatives dels interessos relacionats amb l'administració de Justícia hi estaran representades amb una vocalia.
La Generalitat adapta l'Observatori Català de la Justícia a l'organització territorial del poder judicial

La Generalitat adapta l'Observatori Català de la Justícia a l'organització territorial del poder judicial

Cervera (ACN).- El Govern ha aprovat el projecte de decret que permet modificar l'estructura i composició de l'Observatori Català de la Justícia per tal d'adaptar-lo a la nova realitat de l'organització territorial del poder judicial. D'aquesta manera, els representants de l'Observatori procedents de l'administració de justícia s'adapten a la nova organització territorial del Ministeri Fiscal aprovada el 2007 i, per tant, a l'existència de la figura del fiscal de Catalunya. A més, totes les organitzacions i associacions representatives dels interessos relacionats amb l'administració de Justícia hi estaran representades amb una vocalia.