La contaminació urbana també pot afavorir càncers de ronyó, bufeta i còlon

Es publica un estudi basat en el seguiment de 600.000 adults durant 22 anys
La contaminació urbana també pot afavorir càncers de ronyó, bufeta i còlon

La contaminació urbana també pot afavorir càncers de ronyó, bufeta i còlon

Es publica un estudi basat en el seguiment de 600.000 adults durant 22 anys
Xavier Duran Actualitzat
La contaminació del trànsit té incidència en alguns càncers

La contaminació del trànsit té incidència en alguns càncers

El 1982, més d'un milió de ciutadans dels Estats Units i Puerto Rico van respondre a un detallat qüestionari sobre salut i hàbits. Durant 22 anys se'n va fer el seguiment per establir els nivells de contaminació a què estaven exposats segons el seu lloc de residència i registrar la causa de mort si es donava el cas.

Trenta-cinc anys després s'han publicat les conclusions d'un dels estudis que aquesta feina ha fet possible. La conclusió és que la contaminació atmosfèrica, contra el que podem suposar, no està relacionada només amb el càncer de pulmó, sinó que també podria influir en els càncers de ronyó, de bufeta i colorectal.

L'article s'ha publicat a "Environmental Health Perspectives". La primera signant és Michelle Turner, investigadora de la Universitat d'Ottawa (Canadà) i de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Dels aproximadament 1,2 milions de persones amb què es va iniciar l'estudi, vora la meitat van ser descartades al llarg dels anys per dades incompletes o incorrectes o per haver tingut malalties o intervencions que podien afavorir certs tipus de càncer.

En total, el seguiment de 623.000 persones durant 22 anys (del 1982 al 2004) ha permès relacionar els nivells de tres contaminants (partícules PM2.5, diòxid de nitrogen i ozó) i 29 tipus de càncer. Els resultats es van ajustar per tenir en compte factors com l'edat, el gènere i l'ètnia. En tot el grup es van registrar més de 43.000 morts per càncer no pulmonar.

Finalment, es va veure que els tres contaminants estaven associats a la mortalitat per diferents tipus de càncer. Les partícules PM2,5 es van relacionar amb un augment del 14% de la mortalitat per càncer de ronyó i un 13% per al de bufeta per cada increment d'exposició de 4,4 mil·ligrams per metre cúbic. El diòxid de nitrogen augmentava un 6% la mortalitat per càncer colorectal per cada increment en la concentració de 6,5 ppb (parts per bilió). No es van observar associacions significatives amb altres càncers.

Michelle Turner, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi, ha comentat que encara no es pot establir una relació directa, però que les dades fan necessari continuar investigant.

"Tot i que nombrosos estudis relacionen la contaminació de l'aire amb el càncer de pulmó, encara hi ha poques proves científiques en altres tipus de càncer. Aquest estudi suggereix que la contaminació de l'aire no s'associa amb la majoria de càncers, però l'associació amb morts per càncer de ronyó, bufeta i colorectal mereix fer més recerca."

Tot i que en alguns casos de càncer no s'han trobat associacions, els autors citen altres estudis que fan suposar alguna possible relació. És el cas d'una recerca publicada el 2016 a la mateixa revista en què s'associava el trànsit a una major incidència del càncer de mama.

TEMES:
Salut Càncer