El síndic controlarà l'actuació de l'administració en els casos d'execucions hipotecàries

Barcelona (ACN).- El síndic de greuges investigarà l'actuació de l'administració envers la problemàtica de les execucions hipotecàries. Segons ha anunciat en una nota de premsa aquest dijous, situacions com les viscudes a Badia del Vallès, on s'han venut habitatges de protecció oficial a un preu superior al taxat 'han posat de manifest una manca de coordinació i de control per part de l'administració' en les transmissions de pisos protegits i 'evidencien casos en què el ciutadà' quan contracta un crèdit hipotecari, 'pot no disposar d'una informació clara i entenedora'. El síndic demanarà al Departament de Medi Ambient i Habitatge informació sobre actuacions i mesures que ha emprès per abordar aquesta problemàtica.
El síndic controlarà l'actuació de l'administració en els casos d'execucions hipotecàries

El síndic controlarà l'actuació de l'administració en els casos d'execucions hipotecàries

Barcelona (ACN).- El síndic de greuges investigarà l'actuació de l'administració envers la problemàtica de les execucions hipotecàries. Segons ha anunciat en una nota de premsa aquest dijous, situacions com les viscudes a Badia del Vallès, on s'han venut habitatges de protecció oficial a un preu superior al taxat 'han posat de manifest una manca de coordinació i de control per part de l'administració' en les transmissions de pisos protegits i 'evidencien casos en què el ciutadà' quan contracta un crèdit hipotecari, 'pot no disposar d'una informació clara i entenedora'. El síndic demanarà al Departament de Medi Ambient i Habitatge informació sobre actuacions i mesures que ha emprès per abordar aquesta problemàtica.