El consell de la Seda de Barcelona aprova els comptes de l'exercici 2008, amb unes pèrdues de 565 MEUR

Barcelona (ACN).- El consell d'administració de la Seda de Barcelona ha aprovat els comptes corresponents a l'exercici 2008 'en base a criteris de màxima prudència', que eleven les pèrdues a 565 milions d'euros. Els comptes, que han estat verificats per l'auditoria Horwarth, situen el deute financer del grup en 868 milions d'euros en front a un patrimoni net de 475 milions d'euros i un fons de maniobra negatiu de 649 milions d'euros, dels quals 542 són conseqüència de la classificació a curt termini de deutes a llarg termini del préstec sindicat.
El consell de la Seda de Barcelona aprova els comptes de l'exercici 2008, amb unes pèrdues de 565 MEUR

El consell de la Seda de Barcelona aprova els comptes de l'exercici 2008, amb unes pèrdues de 565 MEUR

Barcelona (ACN).- El consell d'administració de la Seda de Barcelona ha aprovat els comptes corresponents a l'exercici 2008 'en base a criteris de màxima prudència', que eleven les pèrdues a 565 milions d'euros. Els comptes, que han estat verificats per l'auditoria Horwarth, situen el deute financer del grup en 868 milions d'euros en front a un patrimoni net de 475 milions d'euros i un fons de maniobra negatiu de 649 milions d'euros, dels quals 542 són conseqüència de la classificació a curt termini de deutes a llarg termini del préstec sindicat.