El Consell Comarcal de l'Alt Empordà entrarà a Fisersa amb la previsió d'encarregar-li serveis d'abastament d'aigua

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà entrarà a Fisersa amb la previsió d'encarregar-li serveis d'abastament d'aigua

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà entrarà a Fisersa amb la previsió d'encarregar-li serveis d'abastament d'aigua

ACN Figueres.-El Consell Comarcal de l'Alt Empordà passarà a ser el tercer soci da la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis SA (Fisersa), que des de l'any 2013 estava participada pels ajuntaments de Figueres i Vilafant. La seva entrada en el capital social de Fisersa està previst que es faci efectiva demà dijous en un ple municipal extraordinari a Figueres. A partir de llavors, l'ens comarcal podrà encarregar a l'empresa la gestió de serveis. El president del Consell Comarcal, Ferran Roquer, ha situat Fisersa com a un "instrument primordial" per millorar la gestió de serveis com el de l'aigua i ja ha avançat que "és probable" que se li encarregui assumir les tres xarxes d'abastament d'aigua en alta que hi ha a la comarca -la de l'Albera, la del Fluvià i la de l'Estela- i que "a no tardar gaire" també se li encomani la gestió de les estacions depuradores d'aigües residuals. La presidenta de Fisersa i alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha subratllat que amb aquesta operació l'empresa "guanya musculatura i la possibilitat d'expandir el servei públic a la comarca" tot recordant que "allò que és objecte social de Fisersa es pot arribar a implantar als 68 municipis de forma gradual i proporcionada" si es creu necessari.

En el ple extraordinari que es farà demà es preveu formalitzar l'entrada del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en el capital social de Fisersa. Per fer-ho possible, l'ens comarcal comprarà tres accions de l'empresa per un cost total de 1.800 euros alhora que es modificaran els estatuts de Figueres de Serveis SA. Concretament, es parla de "la prestació dels serveis públics de proveïment d'aigües, clavegueram, sanejament i depuració d'aigües" fent totes aquelles activitats que vagin encaminades per "millorar la gestió i administració del cicle de l'aigua". També preveu, si s'escau, "tot tipus d'obres d'ampliació i millora de serveis, emmagatzematge i distribució de materials, assessorament tècnic, redacció d'estudis i projectes, anàlisi químics, així com tota classe d'operacions mercantils necessaris per al desenvolupament d'aquests serveis". En aquest sentit, la societat privada plurimunicipal passarà a considerar-se "mitjà propi i servei tècnic" del Consell Comarcal de contractes del sector públic. Per altra banda, els estatuts estableixen que els encàrrecs de gestió han de basar-se en el cost real dels serveis encomanats i ha d'estar definit prèviament per una memòria tècnica i una altra d'econòmica. Actualment, Fisersa s'ocupa del tractament i subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d'aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i del servei de grua municipal. Així mateix, a través de l'empresa de capital mixt, Fisersa Ecoserveis, es gestionen els serveis de recollida de residus, neteja, enllumenat i jardineria. L'alcaldessa i presidenta de Fisersa, Marta Felip, ha recordat que "d'aquí a pocs mesos" està previst que aquesta segona empresa es dissolgui i que l'enllumenat i jardineria passi a gestionar-se des de Fisersa mateix. Les escombraries, en canvi, s'assumiran a través d'una nova concessió privada. L'ampliació de l'àmbit d'actuació a tota la comarcaL'entrada del consell comarcal es va començar a preparar ara fa un any quan es va signar un protocol d'intencions per iniciar els tràmits. La presidenta de Fisersa i alcaldessa de Figueres, ha subratllat que amb aquesta opera "hi guanya tothom" ja que d'una banda l'empresa, que té 30 anys d'experiència, "guanya musculatura" i també la possibilitat "d'expandir el servei públic a tota la comarca". I ha detallat que a efectes pràctics també permetrà reduir els costos fixes, com ara les despeses d'estructura, ja que ara "seran més a repartir". Per la seva banda, la consellera de Fisersa i alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha valorat com a "molt beneficiosa" la gestió de l'aigua i del transport que des de fa anys ve fent Fisersa i ha destacat la importància que serveis públics tant imprescindibles com aquests es gestionin des d'una empresa "empoderada per les administracions" i amb la "qualitat" de Fisersa. I ha afegit que amb l'entrada del consell comarcal, és "un pas més" per millorar la gestió planificada amb "més mirada de territori" en comptes que "cada ajuntament ho faci de forma individual". La gestió de l'aigua i les EDAR a l'Alt EmpordàEl Consell Comarcal de l'Alt Empordà defensa que amb l'entrada a Fisersa podrà ampliar els serveis oferts als 68 municipis que en formen part. "Tindrem més possibilitats, sobretot per als pobles petits i en serveis com el subministrament de l'aigua", un recurs que cada cop serà més escàs, entre altres coses, per l'efecte del canvi climàtic, ha afirmat el seu president, Ferran Roquer. A curt termini, l'ens s'està plantejant encarregar a Fisersa la gestió de les tres xarxes d'abastament d'aigua en alta que hi ha actualment a la comarca -la de l'Albera, la del Fluvià i la de l'Estela-. Ha firmat que "és probable" però el cas és que ja tenen calculat quin seria el cost, uns 400.000 euros. També ha dit que "a no tardar gaire" es podria encomanar la gestió d'estacions depuradores d'aigua residual (EDAR) i si es creu convenient, construir-ne de noves. Tampoc ha descartat estudiar altres àmbits com ara el transport. Per Roquer, Fisersa serà un "instrument primordial" per la gestió de l'aigua, no només perquè és una gran coneixedora d'aquest àmbit perquè ho porta fent des de fa anys, sinó també perquè "no ha de repartir dividends, com passa amb les empreses privades, i es reinvertirà en la conservació i manteniment de la xarxa i allargar-ne la seva vida útil". El ple extraordinari que està previst que doni llum verda a l'entrada del Consell Comarcal a Fisersa serà demà a les dues de la tarda.