Cirurgia veterinària

El 50% dels veterinaris europeus dedicats als animals domèstics són espanyols

Espanya no és un país especialment ramader però concentra el 50% dels veterinaris europeus. Per aquesta raó, la majoria d'aquests especialistes es dedica als animals domèstics. Aquest excés de veterinaris fa que cada professional tingui pocs clients i, per tant, menys ingressos i menys especialització.
D'altra banda, hi ha grans diferències entre països com ara Anglaterra i Espanya pel que fa referència al nombre d'intervencions quirúrgiques que es realitzen a les mascotes. A Anglaterra es fan moltes més operacions que a Espanya. Així, si allà un cirurgià fa 10 operacions diàries, aquí en faria 10 a l'any, malgrat que a Anglaterra els preus són cinc vegades superiors.