L'augment del nombre de naixements en un 51% en deu anys ha fet petites les maternitats dels hospitals catalans

El nombre de naixements a Catalunya ha crescut un 51% els últims deu anys. Aquest increment ha provocat que alguns hospitals, com el del Mar, de Barcelona, hagin duplicat el nombre de parts en aquest temps i les sales de parts disponibles siguin insuficients. Els grans hospitals han hagut de reforçar el nombre de sales o bé estan en procés de fer-ho, com a l'Hospital del Mar, on tenen previst duplicar-les l'any 2008. Actualment, el 17% dels naixements a Catalunya són de mare estrangera.
L'augment del nombre de naixements en un 51% en deu anys ha fet petites les maternitats dels hospitals catalans
Catalunya

L'augment del nombre de naixements en un 51% en deu anys ha fet petites les maternitats dels hospitals catalans

El nombre de naixements a Catalunya ha crescut un 51% els últims deu anys. Aquest increment ha provocat que alguns hospitals, com el del Mar, de Barcelona, hagin duplicat el nombre de parts en aquest temps i les sales de parts disponibles siguin insuficients. Els grans hospitals han hagut de reforçar el nombre de sales o bé estan en procés de fer-ho, com a l'Hospital del Mar, on tenen previst duplicar-les l'any 2008. Actualment, el 17% dels naixements a Catalunya són de mare estrangera.
Actualitzat

A Catalunya, el nombre de naixements ha crescut per damunt del 50% els últims deu anys. Aquest creixement s'explica, a més de per l'increment de la immigració, per les dones pertanyents al "boom" dels 60 i 70, que han estat mares durant aquest període i que, a causa de l'endarreriment del primer embaràs, encara ara, moltes en la quarantena, continuen parint.


Els grans hospitals del sistema públic de Barcelona han registrat increments del nombre de parts que superen el 40% i tots s'han vist obligats a ampliar les sales de parts o tenen la previsió de fer-ho. Concretament, l'Hospital del Mar doblarà les instal·lacions de maternitat a mitjans del 2008, amb set sales de parts i dos quiròfans.