La UVic-UCC destinarà 100.000 euros de l'herència Modolell-Calderó a becar joves estudiants d'Osona amb pocs recursos

La UVic-UCC destinarà 100.000 euros de l'herència Modolell-Calderó a becar joves estudiants d'Osona amb  pocs recursos

La UVic-UCC destinarà 100.000 euros de l'herència Modolell-Calderó a becar joves estudiants d'Osona amb pocs recursos

ACN Vic.-La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ha creat un fons especial denominat Modolell-Calderó amb l'objectiu de gestionar els més de 8,3 MEUR que Maria Victòria Modolell, vídua del vigatà Carlos Calderó, va deixar en testament a parts iguals a Càrites i a la UVic. El director general de la FUB, Joan Turró, ha destacat que es dedicarà a becar estudiants joves de la comarca d'Osona amb pocs recursos perquè puguin seguir els estudis universitaris en els diferents campus que la universitat té repartits pel territori. Dels els actius que conformen els més de 4 MEUR de l'herència que li toquen a la UVic - entre elements immobiliaris, dipòsits bancaris i fons d'inversió -, la idea és dedicar a les beques "no el valor del patrimoni, sinó el seu rendiment". La universitat ha xifrat aquest benefici en 100.000 euros anuals que es destinaran als joves en funció de les seves possibilitats econòmiques per fer front a matrícules que van des dels 5.000 euros fins a 12.000 que costa el grau a la Facultat de Medicina.

El director general de la FUB, Joan Turró, ha explicat que s'han posat d'acord amb Càritas per gestionar el fons de manera conjunta per aprofitar, a parts iguals, el rendiment que doni tot el patrimoni que els ha deixat en herència Maria Victòria Modolell. El valor total, segons ha dit, gira entre els 8,3 i els 8,5 MEUR. La meitat d'aquest fons, s'incorporarà al fons de patrimoni propi de la UVic, "però de manera diferenciada dels altres comptes", ha concretat Joan Turró. D'aquesta manera, queda garantit el futur del patrimoni de Modolell. Com a conseqüència, els actius nets de la UVic s'incrementaran, passant dels 17 MEUR, als 21,5. En aquest sentit, Turró ha destacat que la solvència i la credibilitat financera de la universitat també es reforça, ja que passa d'un grau de capitalització del 44,5%, al 55%. Joan Turró ha explicat que el llegat està format per dos immobles situats al centre de Barcelona valorats en 2,9 milions d'euros, un fons d'inversió per valor de 3,8 milions d'euros, uns dipòsits i comptes de 569.200 euros i una participació en una societat per valor de 1,3 milions d'euros. Els rendiments, que és la part que es destinarà a beques, provindran de tots aquests actius menys la participació a la societat, que tant Càrites com la UVic han decidit vendre. Amb l'objectiu de mantenir el patrimoni i que l'atorgament de beques pugui ser indefinida, s'ha optat per aquesta estratègia. Els criteris concrets per accedir a les beques, que es posaran en marxa el curs vinent, es decidiran a la comissió de beques que serà l'encarregada de redactar-ne el reglament. Les noves beques se sumen al gruix de beneficis que poden obtenir els estudiants de la Universitat de Vic - UCC amb un valor total anual que arriba als 3 MEUR. El rector de la universitat, Jordi Montaña, ha volgut agrair el gest de la família i ha posat en valor l'excepcionalitat" d'aquesta donació, sense precedents al centre, i molt poc habitual en el marc del sistema universitari del país. De la seva banda, l'alcaldessa de Vic i presidenta del patronat, Anna Erra, ha destacat l'aposta pel coneixement com a ascensor social que va fer Maria Victòria Modolell i n'ha volgut fer un agraïment públic. Pel rector, l'herència representa un pas "molt important cap a la igualtat d'oportunitats". A més, el rector ha dit que el fet que la UVic sigui destinatària d'herències és "molt significatiu" perquè dona valor a la tasca de docència, recerca i transferència de coneixement del propi centre, que enguany ha complert el 20è aniversari. Maria Victòria Modolell, vídua del vigatà Carlos Calderó, va deixar escrit al testament que volia cedir el seu patrimoni de més de 8,3 MEUR a la UVic i a Càritas per a infants, joves i gent gran. La relació de Modolell amb Vic, però, no va ser mai directa, ja que la vídua de Carlos Calderón no va viure mai a la ciutat. Ella va néixer a Santiago de Compostela i sempre va viure a Barcelona, amb Calderó però sense tenir descendència. L'advocat gestor de la família ha explicat que les germanes de Modolell, que actualment tenen una posició benestant, han rebut positivament la donació de l'herència a la UVic i a Càritas, i sobretot han destacat el fet que es respecti la seva darrera voluntat.