La UOC i la Universitat de Granada creen una xarxa en línea que connecta les diferents institucions científiques de Catalunya

Barcelona.- El Vicerectorat d'Innovació de la UOC i el grup de recerca Scimago de la Universitat de Granada han creat el primer Atles de la Ciència de Catalunya, una xarxa que permet saber quin és l'estat científic i tecnològic del territori català i la seva posició a escala internacional. Aquest sistema d'informació, que elabora indicadors sobre la capacitat de producció científica de cada institució, també analitza l'evolució de la producció catalana en termes quantitatius, qualitatius i estructurals i n'examina els resultats. A més, permet visualitzar en forma gràfica la producció catalana amb l'objectiu de facilitar un instrument d'anàlisi a la comunitat científica.
La UOC i la Universitat de Granada creen una xarxa en línea que connecta les diferents institucions científiques de Catalunya

La UOC i la Universitat de Granada creen una xarxa en línea que connecta les diferents institucions científiques de Catalunya

Barcelona.- El Vicerectorat d'Innovació de la UOC i el grup de recerca Scimago de la Universitat de Granada han creat el primer Atles de la Ciència de Catalunya, una xarxa que permet saber quin és l'estat científic i tecnològic del territori català i la seva posició a escala internacional. Aquest sistema d'informació, que elabora indicadors sobre la capacitat de producció científica de cada institució, també analitza l'evolució de la producció catalana en termes quantitatius, qualitatius i estructurals i n'examina els resultats. A més, permet visualitzar en forma gràfica la producció catalana amb l'objectiu de facilitar un instrument d'anàlisi a la comunitat científica.