Catalunya

La llengua catalana incorpora 350 termes nous

La llengua catalana ha incorporat 350 paraules més, que ja han rebut el vistiplau de la consell supervisor del Termcat, l'organisme competent en la matèria. Entre els termes admesos hi ha "amazic", "broker", "dealer", "full-contact", "kick-boxing", "quadriatló" i també "com-s'ha-fet", que és l'adaptació de l'anglicisme "making of".

Actualitzat
Un bloc significatiu dels mots nous el constitueixen els termes esportius, entre els quals s'inclouen denominacions d'esports poc difosos o practicats de fa poc, com "futvòlei", "netbol" i "lacrosse", "aikido", "full-contact", "kendo", "kick-boxing", "quadriatló" o "taijitsu" i altres denominacions com el "bowling".

Destaquen també els termes de l'àmbit dels mercats financers, entre els quals s'inclouen les denominacions "broker" (com a sinònim de "mediador"), "dealer" i "negociant" (com a alternativa catalana a l'anglès "trader").

També són destacables alguns termes de l'àmbit de la informàtica ("magatzem de dades", com a alternativa a l'anglès "data warehouse"; aparador de dades, per a "datamart"; "repositori", "mapa d'imatge" i les formes relacionades imatge "mapada", "mapa", "mapar" i "mapatge".

De l'àmbit dels audiovisuals, cal destacar la forma normalitzada "com-s'ha-fet" per a l'anglicisme "making of", i de l'espai musical, el terme "bongos" (amb el sinònim "bongós"). 

Destaquen també els termes normalitzats de l'àmbit de la gastronomia com "tendur", "tenduri" i "tzatziki", de la indumentària, com ara "bòxer".

Tota la informació es pot consultar al web del TERMCAT.
Anar al contingut